Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeenteraad uit.

Uitnodigen, declaraties en Adviesraad Sociaal Domein