Evert Voorn

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college van B&W. 

Nevenfunctie

  • Lid serviceclub Lions Venray
  • Lid algemeen bestuur vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en daarmee samenhangend
  • Voorzitter van de (VGS) kring van gemeentesecretarissen Noord- en Midden Limburg