Evert Voorn

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college van B&W. 

Nevenfunctie

  • Lid serviceclub Lions Venray