Michiel Uitdehaag

Burgemeester

Michiel Uitdehaag is burgemeester. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college.

Burgemeester uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Portefeuille Algemeen bestuur en Veiligheid

Thema's

 • Algemeen Bestuur
 • Openbare Orde & Integrale Veiligheid (bijv. ondermijning, coffeeshopbeleid, RIEC)
 • Wettelijke taken en de daaraan gekoppelde overleggen
 • Drank- en Horecawet
 • Bestuurlijke Coördinatie, Kabinet, Representatie
 • Verkiezingen
 • Integriteit
 • Burgerzaken (inclusief dienstverlening aan het publiek)
 • C-evenementen zoals Kermis Venray, Jera, Carnaval
 • Organisatieontwikkeling en Personeelsbeleid
 • Communicatie (algemeen)
 • Reactivering Vliegbasis de Peel (i.c.m. WH de Schryver)
 • Commissie Bezwaar en Beroep
 • Algemene Juridische Zaken inclusief rechtsbescherming

Nevenfuncties voortvloeiend uit het burgemeesterschap

 • Lid regiegroep Wvggz Noord- en Midden Limburg
 • Portefeuillehouder Jeugdige Ondermijners
 • Lid Algemeen bestuur veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid bestuurscommissie veiligheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid vereniging Limburgse gemeenten
 • Lid burgemeesterskring
 • Lid Regionaal bestuur politieregio Limburg
 • Voorzitter driehoek basiseenheid Venray-Gennep
 • Lid commissie Openbare Orde, veiligheid en gezondheid Euregio Rijn-Maas Noord
 • Lid regionaal burgemeestersoverleg Regio Venlo
 • Lid M50, middelgrote gemeenten
 • Lid Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Dagelijks Bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Commissie Openbare Orde en veiligheid Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Commissie INTERREG Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Voorzitter Grip op onbegrip

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het burgemeesterschap (onbezoldigd)

 • Lid D66
 • Lid bestuur bestuursvereniging D66

Vervanging

Burgemeester Michiel Uitdehaag wordt in geval van verhindering of afwezigheid vervangen door wethouder Erik van Daal.