Wethouder uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Portefeuille Economie en Kennisinfra, Financiën, Infrastructuur, Bedrijfsvoering, Kunst & Cultuur

Thema's

 • Economie en acquisitiebeleid
 • Bedrijventerreinen
 • Grondbeleid
 • Kennisinfrastructuur en campusontwikkeling (Greenport Venlo)
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Beleid Internationale Werknemers
 • Infrastructuur 
 • Centrumontwikkeling
 • Toerisme en recreatie
 • A- en B-evenementen
 • Financiën, P&C
 • Belastingen en leges
 • Kunst & Cultuur
 • ICT, Gegevenshuis, Digitalisering, Data-gedreven werken, Privacy, Facilitair, Algemene Juridische Zaken
 • Openbare ruimte civiel

Nevenfuncties voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap NLW
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ondernemen en Innoveren
 •  Lid portefeuillehoudersoverleg Toerisme en Leisure
 •  Voorzitter Regiegroep Noord Limburg
 •  Voorzitter Cultuurregio Noord- en Midden Limburg
 • Lid Commissie Economie en Toerisme Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Commissie INTERREG Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Plv-lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) vliegbasis De Peel
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders bv Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
 • Lid stuurgroep Internationale Werknemers
 • Lid Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid InkoopCentrum Zuid

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het wethouderschap (onbezoldigd)

 • Lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Lid koninklijke Harmonie Euterpe
 • Lid Vastelaovesvereniging de Piëlhaas
 • Lid VVD
 • Lid bestuurdersvereniging VVD
 • Lid Kiwanis Club Schieëpersland Venray e.o.

Vervanging

Wethouder Wim de Schryver vervangt de portefeuille van wethouder Martin Leenders in geval van verhindering of afwezigheid.