Wethouder uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Portefeuille Economie en Kennisinfra, Financiën, Kunst & Cultuur

Thema's

 • Economie en acquisitiebeleid
 • Bedrijventerreinen
 • Kennisinfrastructuur en campusontwikkeling (Greenport Venlo)
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Beleid Huisvesting Internationale Werknemers
 • Infra-projecten beleidsvoorbereiding
 • Centrumontwikkeling
 • Toerisme en recreatie
 • A- en B-evenementen
 • Financiën, P&C
 • Belastingen en leges
 • Kunst & Cultuur, cultureel erfgoed

Nevenfuncties voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap NLW
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ondernemen en Innoveren
 •  Lid portefeuillehoudersoverleg Toerisme en Leisure
 •  Voorzitter Regiegroep Noord Limburg
 •  Voorzitter Cultuurregio Noord- en Midden Limburg
 • Lid Commissie Economie en Toerisme Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Commissie INTERREG Euregio Rijn-Maas-Noord

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het wethouderschap (onbezoldigd)

 • Lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Lid koninklijke Harmonie Euterpe
 • Lid Vastelaovesvereniging de Piëlhaas
 • Lid VVD
 • Lid bestuurdersvereniging VVD

Vervanging

Wethouder Wim de Schryver vervangt de portefeuille van wethouder Martin Leenders in geval van verhindering of afwezigheid.