Declaraties

Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun taak. Dit zijn bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten. Deze kosten kunnen zij declareren.

Zoekt u oudere declaraties? Die staan in het archief.

Zoeken in het archief