Wethouder uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Portefeuille Sociaal domein: WMO, Jeugdzorg, Participatie, Armoedebeleid, Integratie, Volksgezondheid

Thema's

 • WMO, Jeugdzorg, Participatie
 • Minima-/armoedebeleid
 • Integratie en inburgering
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Inclusieve samenleving
 • (Volks)gezondheid
 • Sport

Nevenfuncties voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Voorzitter van het AB MGR (Modulaire gemeenschappelijke regeling) Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Voorzitter van het DB MGR (Modulaire gemeenschappelijke regeling) Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Voorzitter regionaal portefeuillehoudersoverleg Vitaal & Gezond
 • Lid bestuurscommissie GGD Noord- en Midden Limburg van de Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Voorzitter DB en AB Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West
 • Plv lid VNG vraagbaak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

 • Lid commissie Sociale aangelegenheden, Cultuur en Sport Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid GMR Omnibuzz
 • Voorzitter stuurgroep Sportregio Noord-Limburg
 • Lid VNG Bestuurlijk netwerk BJ42
 • Lid Bestuurscommissie WMO (Noord- en Midden-Limburg)
 • Lid regionaal portefeuillehouders overleg Sociaal domein
 • Lid Stuurgroep Veilig Thuis
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid stuurgroep Jeugd en Veiligheid
 • Lid Regio overleg Noord en Midden Limburg WvGGZ

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het wethouderschap (onbezoldigd)

 • Scheidsrechter KNVB/SV Venray
 • Burgerhulpverlener Hard voor Hart
 • Adviseur van het bestuur van Samenwerking Venray
 • Lid Samenwerking Venray
 • Lid Sportvereniging Venray
 • Lid koninklijke vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden.

Vervanging

Wethouder Martin Leenders vervangt de portefeuille van wethouder Wim de Schryver in geval van verhindering of afwezigheid.