Belastingen

Over de onroerendezaakbelasting (ozb), WOZ en andere gemeentelijke belastingen. Automatische incasso regelen. Betalingsregeling en kwijtschelding aanvragen