(water)Verblijfsbelasting

Iedereen die tegen betaling nachtverblijf aanbiedt aan personen, moet een nachtregister bijhouden. Bijvoorbeeld hotels, recreatieparken, bed & breakfasts maar ook een ondernemer die seizoenarbeiders in dienst heeft en nachtverblijf aanbiedt.

Wat u moet weten

Biedt u als ondernemer overnachtingen tegen betaling aan? En zijn die personen niet ingeschreven in de gemeente Venray? Dan betaalt u aan de gemeente (water)verblijfsbelasting. U moet zich hiervoor aanmelden bij de gemeente. Vul het aanmeldformulier (water)verblijfsbelasting in. Als u al bent aangemeld, ontvangt u jaarlijks een aangifte.

Bent u toerist? Dan betaalt u aan de ondernemer, die nachtverblijf aanbiedt, belasting voor het overnachten. De ondernemer berekent de belasting die hij zelf aan de gemeente moet betalen, aan u door.

Waarom betaal ik (water)verblijfsbelasting?

Elke gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner. Een gemeente maakt meer kosten als er meer toeristen verblijven binnen de gemeente. Deze extra kosten kan de gemeente eventueel betalen uit de inkomsten van de (water)verblijfsbelasting.

Aangifte (water)verblijfsbelasting

Rond augustus of september van het belastingjaar wordt een voorlopige aanslag (water)verblijfsbelasting opgelegd. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een aangiftebiljet waarop u het aantal overnachtingen aangeeft. Dit biljet stuurt u met een kopie van het nachtverblijfregister terug. De gemeente controleert uw aangifte en stelt daarmee de hoogte van de aanslag definitief vast.

Nachtregister

In artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:38 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Venray is vastgelegd dat verblijfsaanbieders verplicht zijn een nachtregister bij te houden. Doen ze dit niet, dan zijn ze strafbaar. Het doel van het nachtregister is dat hulpdiensten beter hun werk kunnen doen bij een calamiteit. Ook wordt het register gebruikt voor de berekening van de toeristenbelasting. De gegevens die bijgehouden moeten worden, zijn: naam, woonplaats, dag van aankomst en dag van vertrek en welk geldig reisdocument of identiteitsbewijs is overlegd.

U kunt onderstaand document gebruiken voor het nachtregister. Sla het document eerst op uw computer op en vul het dan pas in.

Kosten

  • Het tarief is € 1,30 per persoon per overnachting.
  • Forfait voor vaste plaatsen per jaar: Het aantal overnachtende personen per vaste plaats is vastgesteld op 2. Het jaarforfait is gebaseerd op 72 overnachtingen per jaar, vermenigvuldigd met het tarief van € 1,30 per overnachting.
  • Forfait voor seizoenplaatsen per jaar. Het aantal overnachtende personen per vaste plaats is vastgesteld op 2,3. Het jaarforfait is gebaseerd op 53 overnachtingen per jaar, vermenigvuldigd met het tarief van € 1,30 per overnachting.
  • Voor mobiele kampeeronderkomens, stacaravans of chalets op vaste en seizoenplaatsen, kan het aantal overnachtingen per belastingjaar op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld.