Betalingsregeling gemeentelijke belasting

Kunt of wilt u niet via automatische incasso betalen? En kunt u de gemeentebelasting niet in 2 termijnen betalen? Dan zijn er mogelijkheden om in meer termijnen te betalen. Dat kunt u aanvragen. Of u vraagt uitstel van betaling. Vraag bij de gemeente naar de mogelijkheden

Bel ons op (0478) 52 33 33.

Wat u moet weten

U kunt de aanslag in 9 maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso. Wilt u geen automatische incasso, dan betaalt u zelf in 2 maandelijkse termijnen. Is dat voor u lastig? Dan heeft u misschien recht op een betalingsregeling.

Betalingsregeling bij aanmaning of dwangbevel

Hebt u een aanmaning of een dwangbevel gekregen? En wilt u daarvoor een betalingsregeling treffen? Neem contact op met de gemeente via (0478) 52 33 33.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet of alleen met veel moeite betalen? U kunt kwijtschelding aanvragen.

Meenemen

  • Uw laatste loonstrookje
  • Het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
  • Uw laatste huurcontract