Onroerendezaakbelasting

Heeft u een eigen woning? Bezit of gebruikt u een bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente Venray. Hoeveel dat is, hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het ozb-tarief dat de gemeente heeft bepaald.

Wat u moet weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.
  • De door de gemeente bepaalde waarde staat op de 'WOZ-beschikking' en die vindt u terug op de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen.
  • De gemeente berekent met het ozb-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor.
  • De hoogte van de aanslag ozb is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het ozb-tarief.
  • Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

De aanslag

  • U krijgt jaarlijks de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan zit in deze gecombineerde aanslag ook de ozb-aanslag.
  • U betaalt in tien maandelijkse termijnen als u gebruik maakt van automatische incasso.
  • U betaalt in één of twee termijnen als u zelf de betalingen doet.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet of alleen met moeite betalen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een ozb-aanslag gehad? U kunt dan bezwaar indienen.

Kosten

 
Soort woning Soort belasting Percentage ozb
Woningen Eigenarenbelasting 0,1151 %
Niet-woningen Eigenarenbelasting 0,3125 %
Niet-woningen Gebruikersbelasting 0,2482 %

Hoe wordt het ozb-bedrag berekend?

Hieronder vindt u enkele rekenvoorbeelden:

Rekenvoorbeeld 1 voor een woning

Bij een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 bedraagt de onroerendezaakbelasting € 230,20.
Want: € 200.000 x 0,1151 % = € 230,20. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting geheven.

Rekenvoorbeeld 2 voor een niet-woning

Bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 350.000 is de eigenarenbelasting € 350.000 x 0,3125 % = € 1.093,75.
De gebruikersbelasting bedraagt € 350.000 x 0,2482 % = € 868,70. De totale kosten voor een eigenaar die ook gebruiker is, zijn dan € 1.093,75 + € 868,70 = € 1.962,45.