Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wat u moet weten

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing (gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen). Tot 3 maanden na uw betaling kunt u een aanvraag indienen. Heeft u langer geleden betaald? Over dat gedeelte kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Wilt u informatie over kwijtschelding van waterschapsbelasting? Kijk op de website van BsGW.

Automatische toetsing

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gehad? Dan toetsen we dit jaar automatisch bij het UWV, RDW, de Belastingdienst en het GBA-V. Ook een nieuw verzoek kunnen we, met uw toestemming, automatisch toetsen. Geeft u geen toestemming? Dan moet u een kopie bijvoegen van alle bankafschriften van de laatste 3 maanden. U krijgt bericht over de uitslag.

Kleine zelfstandigen

Freelancer, zzp’er of heeft u een eenmanszaak? U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen die niets met uw onderneming te maken hebben.

Aanmaning of dwangbevel gehad?

Krijgt u kwijtschelding over een aanslag waarvoor u al een aanmaning of dwangbevel heeft gehad? Dan moet u misschien wel de invorderingskosten betalen.

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding vraagt u voor uw laatste vervaltermijn online of schriftelijk aan. Vraagt u het later aan? Dan moet u daar een goede reden voor kunnen geven. 

pdf Formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 102.4 KB)


U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Bel (0478) 523 333. Stuur het formulier naar gemeente@venray.nl of naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

Geen kwijtschelding

U kunt een betalingsregeling aanvragen als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. U krijgt dan meer tijd om de belastingen te betalen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt (administratief) beroep aantekenen binnen 10 dagen na de beslissing. Stuur het beroepschrift op naar:

College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray