Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wat u moet weten

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing (gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen). Vraag dit aan voor de laatste vervaltermijn. Heeft u langer dan 3 maanden geleden betaald?Over dat gedeelte kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Wilt u informatie over kwijtschelding van waterschapsbelasting? Kijk op de website van BsGW.

Automatische toetsing

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gehad? Dan toetsen we dit jaar automatisch bij het UWV, RDW, de Belastingdienst en het GBA-V of u weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Behalve wanneer u bezwaar tegen deze automatische toetsing heeft gemaakt. Nieuwe verzoeken worden altijd bij het UWV, RDW, de Belastingdienst en het GBA-V getoetst. Over de uitslag van de toetsing krijgt u altijd bericht.

Kleine zelfstandigen

Freelancer, zzp’er of heeft u een eenmanszaak? U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen die niets met uw onderneming te maken hebben.

Diftar

Voor de aanslag Diftar (aantal ledigingen van afvalcontainers) kunt u geen aparte kwijtschelding aanvragen. Uw verzoek wordt samen met de kwijtschelding van de reguliere aanslag beoordeeld. Over het kalenderjaar 2021 kunt u kwijtschelding krijgen voor het maximaal aanbieden van:

  • 2 containers van 25 liter of
  • 10 containers van 40 liter of
  • 10 containers van 80 liter of
  • 11 containers van 140 liter of
  • 11 containers van 240 liter of
  • 17 inworpen in de ondergrondse container

Biedt u meer ledigingen aan? Dan moet u deze kosten zelf betalen. Ook de kosten van het Milieustation of de kosten van een nieuwe afvalpas moet u altijd zelf betalen. Hiervoor krijgt u nooit kwijtschelding.

Aanmaning of dwangbevel gehad?

Krijgt u kwijtschelding over een aanslag waarvoor u al een aanmaning of dwangbevel heeft gehad? Dan moet u misschien wel de invorderingskosten betalen.

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding vraagt u voor uw laatste vervaltermijn online of schriftelijk aan. Vraagt u het later aan? Dan moet u daar een goede reden voor kunnen geven. 

pdf Verzoek Kwijtschelding Belastingschuld (PDF, 102.45 KB)


U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Bel (0478) 523 333. Stuur het formulier naar gemeente@venray.nl of naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

Geen kwijtschelding

U kunt een betalingsregeling aanvragen als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. U krijgt dan meer tijd om de belastingen te betalen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt (administratief) beroep aantekenen binnen 10 dagen na de beslissing. Stuur het beroepschrift op naar:

College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray