Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ

Tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde kunt u online of schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet.
Heeft u een vraag over uw WOZ-waarde? Neem dan eerst contact met ons op via (0478) 52 33 33. We willen net zo graag als u dat het klopt. Misschien is bezwaar maken dan niet meer nodig.

Wat u moet weten

Onder gemeentelijke belastingen verstaan we de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en de (water)verblijfsbelasting. Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag toch betalen. Is uw bezwaar terecht? Wij betalen u het bedrag terug. U kunt de gemeente schriftelijk om uitstel van betaling vragen.

U kunt bezwaar maken als:

  • op de aanslag de verkeerde naam staat;
  • u onterecht een aanslag heeft ontvangen;
  • u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag.

U legt in het bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de aanslag. Na de verzenddatum op het aanslagbiljet heeft u zes weken de tijd om uw bezwaar in te dienen. Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het in behandeling, maar het bezwaar is dan niet ontvankelijk.

Vragen over de WOZ-waarde? Bel eerst de gemeente

Heeft u onlangs de aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-waarde ontvangen? De gemeente bepaalt de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Bent u van mening dat er een fout is gemaakt? Bel dan eerst met de gemeente. Een ervaren taxateur helpt u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen. Als de WOZ-waarde inderdaad niet juist is, kan die wellicht ook zonder bezwaarschrift worden gecorrigeerd.

No cure no pay bureaus en makelaars plaatsen regelmatig advertenties waarin zij zich aanbieden als uw belangenbehartiger en gratis bezwaar maken. Het is belangrijk om te weten dat de gemeente een vergoeding moet betalen aan deze bedrijven als het bezwaar is toegekend. Hierdoor ontstaan hogere belastingtarieven en hier betaalt u als inwoner van de gemeente aan mee.

Contact opnemen

Neem bij vragen contact op met de gemeente via (0478) 52 33 33. We staan u graag te woord.

Schriftelijk indienen

Vul onderstaand formulier in:

Stuur het formulier binnen zes weken naar:

Gemeente Venray
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 500
5800 AM Venray

Eisen bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift moet het volgende bevatten:

  • u vermeldt uw naam en adres;
  • het is voorzien van de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • u ondertekent het bezwaarschrift;
  • u geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag;
  • u geeft duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht;
  • u vermeldt duidelijk het aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat.