Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ

Tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde kunt u online of schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet.
Heeft u een vraag over uw WOZ-waarde? Neem dan contact op via (0478) 52 33 33. Misschien is bezwaar maken dan niet meer nodig.

Wat u moet weten

Onder gemeentelijke belastingen verstaan we de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en de (water)verblijfsbelasting. Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag toch betalen. Is uw bezwaar terecht? Wij betalen u het bedrag terug. U kunt de gemeente schriftelijk om uitstel van betaling vragen.

U kunt bezwaar maken als:

  • op de aanslag de verkeerde naam staat;
  • u onterecht een aanslag heeft ontvangen;
  • u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag.

U legt in het bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de aanslag. Na de verzenddatum op het aanslagbiljet heeft u zes weken de tijd om uw bezwaar in te dienen. Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het in behandeling, maar het bezwaar is dan niet ontvankelijk.

WOZ-waarde te hoog? Bel eerst de gemeente

Heeft u onlangs de aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-waarde ontvangen? De gemeente bepaalt de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Bent u van mening dat er een fout is gemaakt? Bel dan eerst met de gemeente. Ervaren taxateurs helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen. Als de WOZ-waarde inderdaad niet juist is, kan die wellicht ook zonder bezwaarschrift worden gecorrigeerd.

Bureaus en makelaars plaatsen regelmatig advertenties waarin zij zich opwerpen als uw belangenbehartiger: "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!". Maar als het bezwaar wordt toegekend en de WOZ-waarde wordt gewijzigd, moet de gemeente deze bureaus een wettelijk vastgestelde vergoeding betalen. En dat kan oplopen tot € 720 voor elk toegekend bezwaar. Een fors bedrag, zeker als het om kleine verschillen gaat.

Een rekenvoorbeeld

Wanneer een bezwaarschrift wordt toegekend en de WOZ-waarde van uw woning met bijvoorbeeld € 10.000 wordt verlaagd, betekent dit een vermindering op uw aanslag van € 11,51. De gemeenschap verliest echter € 720, omdat de gemeente het bureau voor zijn ‘werkzaamheden’ moet betalen. Dat zijn kosten die moeten worden doorberekend in de tarieven van de onroerendezaakbelastingen in het volgende belastingjaar. Dit betekent in de praktijk hogere belastingtarieven, waardoor de ‘winst’ van € 11,51 weer weg is.

Contact opnemen

Neem daarom eerst telefonisch contact op met de gemeente via (0478) 52 33 33. We staan u graag te woord.

Schriftelijk indienen

Vul onderstaand formulier in:

Stuur het formulier binnen zes weken naar:

Gemeente Venray
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 500
5800 AM Venray

Eisen bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift moet het volgende bevatten:

  • u vermeldt uw naam en adres;
  • het is voorzien van de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • u ondertekent het bezwaarschrift;
  • u geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag;
  • u geeft duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht;
  • u vermeldt duidelijk het aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat.