Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ

Tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde kunt u online of schriftelijk bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet

Heeft een vraag over uw WOZ-waarde? Vul het formulier Contact over uw WOZ-waarde in en we nemen contact met u op. Misschien is bezwaar maken dan niet meer nodig. Of u kunt bellen met de gemeente. Bel (0478) 52 33 33

Wat u moet weten

Onder gemeentelijke belastingen verstaan we de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en de (water)verblijfsbelasting. Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag toch betalen. Is uw bezwaar terecht? Wij betalen u het bedrag terug. U kunt de gemeente schriftelijk om uitstel van betaling vragen.

U kunt bezwaar maken als:

 • op de aanslag de verkeerde naam staat
 • u onterecht een aanslag heeft ontvangen
 • u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag

U legt in het bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de aanslag. Na de verzenddatum op het aanslagbiljet heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaar in te dienen. Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het in behandeling, maar het bezwaar is dan niet ontvankelijk. Uw bezwaarschrift wordt in hetzelfde kalenderjaar behandeld als waarin uw bezwaarschrift is ontvangen.

WOZ-waarde te hoog?

 • Bel met de gemeente voordat u bezwaar maakt
 • Samen met een WOZ-taxateur bekijken we of u bezwaar in moet dienen of dat de gemeente direct de WOZ-waarde moet aanpassen 
 • Blijkt het nodig te zijn dat u een bezwaar indient? Dan wordt dat tijdens het telefoongesprek met u geschreven

Schriftelijk indienen

Vul het formulier in:

pdf Formulier bezwaar WOZ-waarde/gemeentelijke heffingen (PDF, 143.56 KB)

 

Stuur het formulier binnen 6 weken naar:

Gemeente Venray
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 500
5800 AM Venray

Eisen bezwaarschrift

 • het bevat uw naam en adres
 • het is voorzien van de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • u ondertekent het bezwaarschrift
 • u geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag
 • u geeft duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht
 • u vermeldt duidelijk het aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat