WOZ-waarde en taxatieverslag

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van huizen en bedrijven in Venray. Hoe hoger deze WOZ-waarde, hoe meer onroerendezaakbelasting (ozb) u betaalt. Een toelichting leest u in uw taxatieverslag.

Wat u moet weten

In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u een ozb-aanslag, waarin staat hoeveel ozb u betaalt, en een WOZ-beschikking. In deze beschikking staat de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand. De aanslag en WOZ-beschikking heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. 

Hoe hoog de ozb-aanslag is, hangt af van:

 • de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand
 • het ozb-tarief dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt
 • u betaalt een percentage van de waarde van de woning of bedrijfspand (de WOZ-waarde) als onroerendezaakbelasting

Peildatum

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks op 1 januari vast. De WOZ-waarde op de belastingaanslag van 2023 is gebaseerd op de waarde op 1 januari 2022.

WOZ-waarde gebaseerd op gebruiksoppervlakte (GBO)

De gemeente Venray bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Dit noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat u betaalt aan onroerendezaakbelasting. Vanaf 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO).

Ozb-tarief woningen verlaagd

Vanwege de hoge WOZ-waarden heeft de gemeenteraad de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen lager vastgesteld dan vorig jaar. Met het ozb-tarief en de WOZ-waarde berekenen we het bedrag op uw aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Heeft u een vraag over de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand, de taxatie of de tenaamstelling en wilt u hierover met ons in gesprek? Neem contact op via (0478) 52 33 33.

Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

Veelgestelde vragen

De prijzen voor woningen zijn al enkele jaren sterk in beweging. Prijsschommelingen hebben ook gevolgen voor de WOZ-waarden van woningen. De WOZ-waarde is een zo goed mogelijke schatting van de prijs waarvoor je de woning zou kunnen verkopen. Voor de WOZ-waarde wordt daarbij altijd gekeken naar de prijs die een jaar eerder verkregen zou kunnen worden. We noemen dat de waardepeildatum.

Bekijk de video hieronder voor een uitleg.

Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. De gebruiksoppervlakte is de standaard-meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze methode gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren.

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Een taxateur kijkt onder andere de volgende gegevens:

 • marktwaarde;
 • ligging;
 • soort woning;
 • grootte van de kavel;
 • grootte van de woning;
 • bouwjaar van de woning;
 • aanwezigheid van onder andere garage, carport, dakkapel, aanbouw, berging enzovoort;
 • kwaliteit, onderhoud en voorzieningen.

Een toelichting op de WOZ-waarde leest u in het taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag: