WOZ-waarde en taxatieverslag

Wat u moet weten

In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u een ozb-aanslag, waarin staat hoeveel ozb u betaalt, en een WOZ-beschikking. In deze beschikking staat de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand. De aanslag en WOZ-beschikking heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. 

Hoe hoog de ozb-aanslag is, hangt af van:

  • de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand
  • het ozb-tarief dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt
  • u betaalt een percentage van de waarde van de woning of bedrijfspand (de WOZ-waarde) als onroerend zaakbelasting

1 januari peildatum

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks op 1 januari vast. De WOZ-waarde op de belastingaanslag van 2020 is gebaseerd op de waarde op 1 januari 2019.

Taxatieverslag inzien

Een toelichting op de WOZ-waarde leest u in het taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag:

De WOZ-waardes van alle panden vindt u in het WOZ-waardeloket.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.