WOZ-waarde en taxatieverslag

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van huizen en bedrijven in Venray. Hoe hoger deze WOZ-waarde, hoe meer onroerendezaakbelasting (ozb) u betaalt. Een toelichting leest u in uw taxatieverslag.

Wat u moet weten

In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u een ozb-aanslag, waarin staat hoeveel ozb u betaalt, en een WOZ-beschikking. In deze beschikking staat de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand. De aanslag en WOZ-beschikking heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. 

Hoe hoog de ozb-aanslag is, hangt af van:

 • de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand;
 • het ozb-tarief dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt;
 • u betaalt een percentage van de waarde van de woning of bedrijfspand (de WOZ-waarde) als onroerendezaakbelasting.

Vanaf 2022 WOZ-waarde gebaseerd op gebruiksoppervlakte (GBO)

De gemeente Venray bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Dit noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat u betaalt aan onroerendezaakbelasting. Vanaf 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO).

Peildatum

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks op 1 januari vast. De WOZ-waarde op de belastingaanslag van 2023 is gebaseerd op de waarde op 1 januari 2022.

Veelgestelde vragen

Wat is de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. De gebruiksoppervlakte is de standaard-meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze methode gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Een taxateur kijkt onder andere de volgende gegevens:

 • marktwaarde;
 • ligging;
 • soort woning;
 • grootte van de kavel;
 • grootte van de woning;
 • bouwjaar van de woning;
 • aanwezigheid van onder andere garage, carport, dakkapel, aanbouw, berging enzovoort;
 • kwaliteit, onderhoud en voorzieningen.

Een toelichting op de WOZ-waarde leest u in het taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag:

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.