WOZ-waarde en taxatieverslag

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van woningen, bedrijven en stukken grond in Venray. Hoe hoger deze WOZ-waarde, hoe meer onroerendezaakbelasting (ozb) u betaalt. Een toelichting leest u in uw taxatieverslag.

Wat u moet weten

In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u een ozb-aanslag, waarin staat hoeveel ozb u betaalt. Op deze aanslag staat ook de WOZ-beschikking vermeldt. In deze beschikking staat de vastgestelde waarde van uw woning, bedrijfspand en stuk grond. De aanslag en WOZ-beschikking heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. 

Hoe hoog de ozb-aanslag is, hangt af van:

 • de vastgestelde waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond
 • het ozb-tarief dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt
 • u betaalt een percentage van de waarde van de woning, bedrijfspand of stuk grond (de WOZ-waarde) als onroerendezaakbelasting

Peildatum

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks op 1 januari vast. De WOZ-waarde op de belastingaanslag van 2024 is gebaseerd op de waarde op 1 januari 2023.

Ozb-tarief

De gemeenteraad stelt de tarieven vast van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen en niet-woningen. Met het ozb-tarief en de WOZ-waarde berekenen we het bedrag op uw aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting.

Meer informatie

De prijzen voor woningen zijn al enkele jaren sterk in beweging. Prijsschommelingen hebben ook gevolgen voor de WOZ-waarden van woningen. Voor de WOZ-waarde wordt daarbij altijd gekeken naar de prijs die een jaar eerder verkregen zou kunnen worden. We noemen dat de waardepeildatum.

In onderstaande video wordt uitgelegd:

 • Hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.
 • Dat de Waarderingskamer toezicht houdt.
 • Hoe u zelf de WOZ-waarde kunt controleren. In Venray werkt dit anders: u kunt dit doen door uw taxatieverslag te bekijken via het E-loket.

Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Een taxateur kijkt onder andere de volgende gegevens:

 • marktwaarde
 • ligging
 • soort woning
 • grootte van de kavel
 • grootte van de woning
 • bouwjaar van de woning
 • aanwezigheid van onder andere garage, carport, dakkapel, aanbouw, berging enzovoort
 • kwaliteit, onderhoud en voorzieningen

Een toelichting op de WOZ-waarde leest u in het taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag:

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. De gebruiksoppervlakte is de standaard-meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze methode gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren.

Contact over de WOZ-waarde

Heeft u vragen over de vastgestelde WOZ-waarde? Bel ons dan op (0478) 52 33 33 tussen 09.00 en 16.30 uur.

Bent u het daarna nog niet eens met de getaxeerde waarde? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.