WOZ-waarde en taxatieverslag

Wat u moet weten

In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u een ozb-aanslag, waarin staat hoeveel ozb u betaalt, en een WOZ-beschikking. In deze beschikking staat de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand. De aanslag en WOZ-beschikking heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. 

Hoe hoog de ozb-aanslag is, hangt af van:

 • de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand
 • het ozb-tarief dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt
 • u betaalt een percentage van de waarde van de woning of bedrijfspand (de WOZ-waarde) als onroerend zaakbelasting

Vanaf 2022 WOZ-waarde gebaseerd op gebruiksoppervlakte (GBO)

De gemeente Venray bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Dit noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting. Vanaf 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO).

Wat is de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze methode gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Het rekenen met de gebruikersoppervlakte in plaats van de inhoud kan invloed hebben op de WOZ-waarde van een woning. Er zijn bijvoorbeeld woningen die veel bergruimte hebben onder een schuine kap. 

Wanneer gaat het in?

Vanaf belastingjaar 2022, met als peildatum 1 januari 2021, stelt de gemeente Venray de waardering voor de WOZ-taxaties vast op basis van de gebruiksoppervlakte.

1 januari peildatum

De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks op 1 januari vast. De WOZ-waarde op de belastingaanslag van 2022 is gebaseerd op de waarde op 1 januari 2021.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Een taxateur kijkt onder andere de volgende gegevens:

 • Marktwaarde
 • Ligging
 • Soort woning
 • Grootte van de kavel
 • Grootte van de woning
 • Bouwjaar van de woning
 • Aanwezigheid van onder andere garage, carport, dakkapel, aanbouw, berging etc
 • Kwaliteit, onderhoud en voorzieningen

Een toelichting op de WOZ-waarde leest u in het taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag:

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.