Afvalstoffenheffing

De gemeente Venray zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslag. U betaalt een basistarief, ofwel vastrecht. Daarnaast betaalt u per keer dat u de container aanbiedt. Er gelden verschillende tarieven, afhankelijk van de grootte van de container en of u groen- of restafval aanbiedt

Wat u moet weten

Inwoners

U betaalt afvalstoffenheffing (basistarief) als u vanaf uw woonadres huishoudelijk afval kunt aanbieden. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat we uw grijze container leegmaken. Het maakt niet uit of uw container helemaal vol of gedeeltelijk gevuld is. Het bedrag dat u betaalt blijft even hoog.

Bedrijven

Bedrijven zonder bewoning

  • Bedrijven in Venray laten hun afval ophalen door erkende inzamelaars
  • Bedrijven mogen geen huisvuil aanbieden en betalen geen afvalstoffenheffing
  • Bedrijven mogen ook geen gebruik maken van het milieustation

Bedrijven met bewoning

  • Bedrijven met bewoning betalen afvalstoffenheffing
  • Zij mogen uitsluitend huishoudelijk afval aanbieden
  • Ze mogen voor huishoudelijk afval (dus niet het bedrijfsafval) gebruik maken van het milieustation
  • Zij mogen bedrijfsafval niet mengen met bewonersafval
  • Voor het bedrijfsmatige afval kunnen bedrijven met bewoning een afspraak maken met erkende inzamelaar

Belastingen

U krijgt jaarlijks een gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Hierop staat ook de afvalstoffenheffing. Dit is het basistarief (vastrecht).

Ook ontvangt u ieder jaar een aanslag voor het variabel recht afvalstoffenheffing. Hierop staan alle ledigingen van het voorgaande jaar. U betaalt voor de hoeveelheid afval die u in de ondergrondse afstortcontainers en het aantal dat u bij het milieustation heeft aangeboden.

Iedereen ontvangt in januari 2022 de aanslag voor het variabele tarief over het hele jaar 2021.

Kosten

 
Vastrecht afvalstoffenheffing per huishouden  Bedrag 2022
  € 174,12
 
Kosten per lediging van de container Restafval
40 liter container € 2,68
60 liter container € 4,02
60 liter ondergrondse container € 4,02
80 liter container € 5,36
140 liter container € 9,37
240 liter container € 16,07

Sinds 1 maart 2022 betaalt u niet meer voor het aan de straat zetten van de groene GFT+E container. Deze kosten zitten voortaan in het basistarief. U betaalt naast het basistarief alleen nog per leging van de grijze restafvalcontainer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing? U kunt bezwaar maken.