Inclusieagenda 2022-2024

Wij vinden een inclusieve samenleving heel belangrijk. Samen met onze inwoners willen we een gemeente creëren waar iedereen erbij hoort. Waarin verschillende leefstijlen en geloofsvormen elkaar aanvullen.

Geen onderwerp is taboe

Of we het nou hebben over seksuele geaardheid, religie, cultuur, beperkingen of iets geheel anders – geen onderwerp is taboe. Integendeel: diversiteit is wat onze gemeente onze identiteit geeft. Wat Venray interessant en uniek maakt.

Het is aan ons allemaal om zo’n plek te creëren. Verandering begint bij jezelf. Dus wij beginnen hier in onze gemeente.

Daarom hebben wij samen met inwoners en verschillende stakeholders de inclusieagenda 2022-2024 uitgewerkt. Een agenda waarin we praktische invulling geven aan het bovenstaande. Met concrete acties en een duidelijke rolverdeling.

Waar ligt de focus?

In deze inclusieagenda focussen we ons op twee groepen inwoners:

 1. Inwoners met een handicap, zoals slechtziend, blind, doof, een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte.

 2. De LHBTIQ+ gemeenschap in onze gemeente. De afkorting LHBTIQ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. De + staat voor alle vormen van gender en seksuele geaardheid die niet onder de andere letters vallen.

In overleg met de betrokken inwoners hebben wij per doelgroep een aantal thema’s bepaald die concrete acties vragen. Deze thema’s staan
in deze agenda centraal.

Voor inwoners met een handicap ligt de focus op de thema’s:

 • thuis
 • vrije tijd
 • welzijn, gezondheid & ondersteuning

Voor de LHBTIQ+ gemeenschap ligt de focus op de thema’s:

 • vrije tijd
 • onderwijs & ontwikkeling

Samen werken aan inclusie. Hoe dan?

Een inclusief Venray vraagt iets van ons allemaal. Soms zelfs een andere mindset en een andere houding. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Het zit hem in de details. Vaak kunt u hierbij vertrouwen op uw onderbuikgevoel; de juiste keuzes maakt u dan bijna vanzelf. Hieronder leest u hoe u deze gedachtegang in het dagelijks leven kunt toepassen:

 1. Maak gebruik van ervaringsdeskundigheid. Dus vraag aan iemand met een beperking of een andere geaardheid wat inclusiviteit voor hen betekent. Gebruik dat als basis in uw dagelijks leven.
 2. Ga het gesprek aan. Praat niet over mensen, maar met mensen.
 3. Breng behoeften in kaart. Acteer niet op basis van aannames. Haal gericht bij inwoners op waar ze behoefte aan hebben.
 4. Werk samen met partners. Voer gesprekken en deel ideeën. Maak gebruik van elkaars expertise én straal uit (ook in je communicatie) dat we allemaal voor hetzelfde doel werken: een Venray voor iedereen.
 5. Werk aan bewustwording. Inclusie moet een pijler worden van de Venrayse samenleving, op allerlei fronten. Hiervoor moet bewustwording worden gekweekt bij inwoners, betrokkenen en ambtenaren. Zo krijgt het bij alle onderwerpen een structurele plek. 
 6. Benut de energie van de doelgroep en mensen die zich willen inzetten. Breng mensen bij elkaar. Pak onderwerpen aan waar ervaringsdeskundigen en/of belangenbehartigers warm voor lopen. Faciliteer hiervoor randvoorwaarden. 
 7. Maak inclusie zichtbaar. Geef het goede voorbeeld. Altijd en overal.

Zo werken we samen aan inclusie

1. Netwerkbijeenkomst organiseren van en voor ervaringsdeskundigen

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Respect On
 • COC Limburg Venray
 • Adviesraad Sociaal Domein Venray
 • Onderwijspartners

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

2. Laat zien waar je mee bezig bent en deel goede voorbeelden

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

3. Focusgroep vormen en één keer per kwartaal de voortgang bespreken

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Respect On
 • COC Limburg Venray
 • Adviesraad Sociaal Domein Venray

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

4. Jaarlijks Venray voor iedereen-festival organiseren

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Respect On
 • COC Limburg Venray
 • Adviesraad Sociaal Domein Venray

Initiatiefnemer: Focusgroep

5. Venray voor iedereen ambassadeurs benoemen

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Respect On
 • COC Limburg Venray
 • Adviesraad Sociaal Domein Venray

Initiatiefnemer: Focusgroep

Meedenken en meedoen in Focusgroep

Om de uitvoering van de actiepunten in de Inclusieagenda 2022-2024 verder vorm te geven en te volgen is een zogenaamde Focusgroep gevormd. In de focusgroep nemen allerlei inwoners van Venray deel: Martin Wijnhoven, Lisanne Wisgerhof, Robert Westheim, Peter Platzbeecker, Lei Heldens, Lydi Goedee, Jeanne Hendrix en Angelique Bötzel. De focusgroep houdt toezicht op de voortgang van de actiepunten en stelt zo nodig de actiepunten bij of voegt er actiepunten aan toe.

Wil je ook deelnemen aan de focusgroep of wil je meedenken aan het uitwerken van één van de actiepunten meld je dan aan. Stuur een mail naar: mariska.boon@venray.nl

Inwoners met een handicap

Hier in Venray moet iedereen voor zover mogelijk mee kunnen doen, een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Zich gehoord en gewaardeerd voelen. De uitgangssituatie is voor iedereen anders en extra uitdagend voor inwoners met een handicap. Hier geldt: we kijken wat mogelijk is en past bij de individuele situatie. 

In deze inclusieagenda zoomen wij voor deze groep inwoners in op onderstaande thema’s:

LHBTIQ+ gemeenschap

Zijn wie je bent en houden van wie je wilt, dat kan en mag in Venray. Onze samenleving is gebaseerd op respect en tolerantie, zonder vooroordelen.

Hierbij zoomen wij in op twee thema’s:

Aanvullende informatie

Achtergrondinformatie inclusieagenda

De inclusieagenda 2022-2024 is een samenvatting van hoe wij onze gemeente nog inclusiever willen maken. Kijk op de pagina Achtergrondinformatie inclusieagenda 2022-2024 voor meer informatie over het ontstaan van deze inclusieagenda.

Venray voor iedereen

De campagne 'Venray voor iedereen' is een uitwerking van de Venrayse inclusieagenda 2022-2024 met focus op tolerantie en respect. Op de pagina Venray voor iedereen leest u hier meer over.

Disclaimer

Ook exclusiviteit (bijvoorbeeld een inloop die specifiek bedoeld is voor een bepaalde doelgroep) vormt een belangrijke pijler van een inclusieve samenleving. Personen die zich nu vooral in een exclusieve samenleving thuis voelen, dienen de tijd en ruimte te krijgen om hun mindset te veranderen. De oplossing zit dus niet alleen in de samenleving, maar ook in de persoon zelf. Die persoon maakt een proces door van exclusiviteit, acceptatie en leren omgaan met, zodat er een stap gezet kan worden richting inclusiviteit. 

Deze inclusieagenda is de Venrayse uitwerking van het VN-verdrag en het COC-convenant. En is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Venrayse inwoners, ervaringsdeskundigen en haar partners. We zijn ons ervan bewust dat sommige ervaringsdeskundigen (onder andere inwoners met een verstandelijke of psychische beperking) niet aan bod komen in deze agenda. Wij gaan ons uiterste best doen de komende jaren zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen te betrekken. 

Deze inclusieagenda blijft veranderen: ook de komende jaren werken wij samen met onze inwoners, partners, ervaringsdeskundigen, professionals en iedereen die een bijdrage wil leveren aan een inclusief Venray en aan deze inclusieagenda. Dus de inclusieagenda blijft in beweging en wordt regelmatig bijgewerkt. Zo kunnen wij steeds inspelen op relevante onderwerpen en recente ontwikkelingen.

Inclusieagenda op papier

Wilt u de inclusieagenda 2022-2024 op papier ontvangen? U kunt een exemplaar bij de receptie van het gemeentehuis ophalen. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken. Houd hierbij wel rekening met onze openingstijden. We sturen u de agenda ook graag per post toe. Mail hiervoor uw contactgegevens naar mariska.boon@venray.nl.

Feedback? Laat het weten

Wij zijn ons als gemeente aan het ontwikkelen in de kennis over toegankelijke stukken. We hebben met deze inclusieagenda een eerste aanzet gedaan. Loopt u tijdens het lezen ergens tegenaan, of kan het wat u betreft toegankelijker? Laat dit graag weten, door uw feedback te mailen naar mariska.boon@venray.nl.