Inwoners met een handicap: thema Vrije tijd

In hun vrije tijd kunnen inwoners aan allerhande activiteiten deelnemen en locaties bezoeken. Op verschillende terreinen heeft de gemeente verschillende rollen, maar overal valt te werken aan verbetering van de toegankelijkheid (sociaal, fysiek en informatief).

Wat vinden we belangrijk?

 • Toegankelijkheid: denk aan vrije tijdsvoorzieningen voor alle mensen met een fysieke beperking. Laat je inspireren door goede voorbeelden hier in Venray!
 • Laat de regie bij ervaringsdeskundigen: mensen weten zelf wat goed voor ze is.
 • Faciliteer gesprekken: over toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Actielijst Vrije tijd

1. Schouw opnemen bij verstrekken evenementenvergunning / bouwvergunningen

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Adviesraad Sociaal Domein Venray
 • Schouwburg
 • Cultura Venray
 • Horeca ondernemers

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

2. Inventarisatie toegankelijke (sport) accommodaties

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Venray Beweegt
 • Sportverenigingen
 • Wijk- en gemeenschapshuizen
 • Optisport

Initiatiefnemer: Venray Beweegt

3. Venray Bloeit aanhaken bij communicatie toegankelijk Venray

Wie doen mee?

 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Venray Bloeit

Initiatiefnemer: Gehandicaptenplatform Venray

4. Faciliteer gesprekken tussen belanghebbenden over toegankelijkheid centrum/recreatie (fiets- en wandelpaden, bioscoop Luxor)

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Venray Bloeit
 • Winkeliersvereniging
 • VVV

Initiatiefnemer: Gemeente Venray