LHBTIQ+ gemeenschap: thema Vrije tijd

In hun vrije tijd kunnen inwoners deelnemen aan activiteiten en locaties bezoeken. Acceptatie, tolerantie en respect voor elkaar zijn hierbij belangrijk.

Wat vinden we belangrijk?

 • Veiligheid en acceptatie: vergroot dit bij alle activiteiten.
 • Meldpunt discriminatie: geef het meer aandacht, ook op de website van de gemeente.
 • Verhoog veiligheid en acceptatie: zorg voor voldoende voorlichting/zichtbaarheid op zowel basisscholen als middelbare scholen.
 • Kracht van informatie: denk aan cultuureducatie en voorlichting op sportverenigingen en toneel/theaterverenigingen.

Actielijst Vrije tijd

1. LHBTIQ+ zichtbaar maken in communicatie en maatschappij

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • COC Limburg Venray
 • Respect On

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

2. Meer uitdragen van discriminatieconvenant

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • COC Limburg Venray
 • Respect On

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

3. Inclusie onderdeel maken van subsidievoorwaarden

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

4. Ontmoetingsplekken creëren voor de doelgroep

Wie doen mee?

 • COC Limburg Venray
 • Respect On

Initiatiefnemer: COC Limburg Venray

5. Organiseren van dialoogavonden met scholen, verenigingen, cultuur, etc. kerken en moskeeën en wijk- en gemeenschapshuizen

Wie doen mee?

 • COC Limburg Venray
 • Respect On
 • Scholen
 • Cultura Venray
 • Synthese
 • Verenigingen
 • Venray in Dialoog

Initiatiefnemer: COC Limburg Venray