Inwoners met een handicap: thema Thuis

Wat vinden we belangrijk?

 • Meer inzetten op levensloopbestendig wonen: inwoners bepalen, voor zover mogelijk, zelf of ze (langer) thuis blijven wonen. Denk ook aan passende ondersteuning voor mensen met een beperking.
 • Versterk sociale cohesie: vergroot de kans tot ontmoeting, het thuis voelen in de wijk, de versterking van gemeenschapszin. Dat verkleint het gevoel van eenzaamheid.
 • Ga in gesprek met inwoners: communiceer duidelijk over wat er mogelijk is op het gebied van toegankelijkheid en ondersteuning.
 • Toegankelijkheid: denk aan een passende woonomgeving en infrastructuur. Maar ook aan het toepassen van elektronica in huis om het leven in huis gemakkelijker te maken.
 • Denk van begin af aan mee: er wordt al door verschillende doelgroepen in Venray beoordeeld of gebouwen toegankelijk zijn (schouwen), dit is gedeeltelijk ook vastgelegd in protocollen. Het heeft meerwaarde wanneer er zo vroeg mogelijk in het proces kan worden geschouwd en meegedacht. De ervaringsdeskundige als raadmeester en bouwmeester.
 • Zet in op burgerparticipatie: neem als belangbehartigers organisatie of ervaringsdeskundige bijvoorbeeld deel aan dorpsraad overleggen en/of ga in gesprek met verenigingen.
 • Ga voor digitaal: gebruik passende digitale tools om je huis- toe en doorgankelijk te maken.

Actielijst Thuis

1. Huidige en toekomstige situatie woningen in kaart brengen

Wie doet er mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Wonen Limburg
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Makelaars

Initiatiefnemer: Wonen Limburg

2. Afspraken maken met woningcorporaties over toegankelijke woningen

Wie doet er mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Wonen Limburg
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Particuliere woningverhuurders

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

3. Versterken steunsystemen (vraag en aanbod bij elkaar brengen)

Wie doet er mee?

 • Gemeente Venray
 • Wonen Limburg
 • Wijk- en dorpsraden
 • Zorgaanbieders

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

4. Het proces van schouwen op toegankelijkheid vastleggen

Wie doet er mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

5. Burgerparticipatie: diverse ervaringsdeskundigen betrekken bij ontwikkelingen

Wie doet er mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Adviesraad Sociaal Domein Venray

Initiatiefnemer: Focusgroep

6. Werkgroep GPV/CvO Wonen opnemen in regietafel Wonen en Zorg

Wie doet mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray

Initiatiefnemer: Gemeente Venray