Inwoners met een handicap: thema Welzijn, gezondheid & ondersteuning

Ondersteuning op gebied van gezondheid en zorg is een taak die onder andere via de Wmo bij gemeenten belegd is. Welzijn (een gevoel van welbevinden) wordt door meer factoren dan alleen fysieke gezondheid bepaald. Gemeenten hebben ook een rol in het bevorderen van welzijn van inwoners.

Wat vinden we belangrijk?

 • Drie kernpunten:
 1. Toegankelijkheid, mensen moeten niet te veel stappen hoeven nemen om de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.
 2. Begrijpelijkheid is essentieel om de toegankelijkheid van welzijn, gezondheid en ondersteuning te realiseren. Communiceren in duidelijke en makkelijke taal of in beelden is een aandachtspunt voor de zorgverleners en de gemeente. 
 3. Betaalbaarheid speelt ook een belangrijke rol, geld vormt voor velen een drempel om ondersteuning aan te vragen.
 • Focus op zelfregie: organiseer cursussen en workshops. Uitgangspunt: inwoners houden dit zelf in de hand.
 • Eenheid: mobiliseer partners voor een samenhangend aanbod.
 • Creëer mogelijkheden: zet in op meer psychosociale-educatie om mensen met een beperking erbij te betrekken.
 • Luister naar én accepteer elkaar.
 • Focus op arbeidsmatige dagbesteding: dit geeft zingeving en het gevoel erbij te horen.
 • Betrek mensen met beperkingen actief in het proces: leg de nadruk op de talenten en wat zij goed kunnen.
 • Venray is voor iedereen: betrek iedereen bij een inclusief Venray, dus ook de mensen met een verstandelijke en minder zichtbare beperking.

Actielijst Welzijn, gezondheid & ondersteuning

1. Integrale aanpak realiseren toegang

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Adviesraad Sociaal Domein Venray
 • Synthese
 • Wijkteam
 • Match
 • Zorgaanbieders

Initiatiefnemer: Gemeente Venray

2. Laagdrempelige ontmoetingsplek(ken) realiseren

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray
 • Synthese
 • Match
 • Wijk- en gemeenschapshuizen
 • Venray Dementievriendelijk

Initiatiefnemer: Synthese

3. Cursussen/workshops zelfregie onder de aandacht brengen

Wie doen mee?

 • Synthese
 • Match
 • Zorgaanbieders

Initiatiefnemer: Synthese

4. Inzetten op psychosociale-educatie voor hulpverleners en bewustwording op dit vlak bij inwoners

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Synthese 
 • Zorgaanbieders

Initiatiefnemer: Synthese

5. Onderling meer begrip creëren door ervaringstrainingen

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Gehandicaptenplatform Venray
 • Centrale voor ouderverenigingen Venray

Initiatiefnemer: Gehandicaptenplatform Venray