LHBTIQ+ gemeenschap: thema Onderwijs & ontwikkeling

Wat vinden we belangrijk?

 • Geef meer invulling aan en heb meer aandacht voor het thema LHBTIQ+ binnen het onderwijs. Leg hierbij ook de relatie met culturele opvattingen.
 • Zet ervaringsdeskundigen in: laat leerlingen tijdens lessen in aanraking komen met hun belevingswereld.
 • Houd het leuk: maak het onderwerp op een vrijblijvende en speelse manier bespreekbaar. Trek lering uit de positieve ervaringen van leerlingen bij het organiseren van aandacht voor LHBTIQ+.
 • Zorg voor een goede verbinding tussen onderwijs, sportverenigingen, wijkcentra en straatcoaches: iedereen moet dezelfde boodschap uitdragen wat betreft acceptatie, respect en tolerantie.
 • Betrek ouders: basis zit ook in wat kinderen van huis meekrijgen. Vooral het overgangsmoment naar de middelbare school is hierin vaak cruciaal.
 • Pak fysieke ruimten binnen scholen aan: bijvoorbeeld in de vorm van genderneutrale toiletten.
 • Uitdragen dat iedereen meetelt ongeacht hen geaardheid: denk ook aan huisreglementen en regels van scholen. Het is belangrijk dat daarin rekening gehouden wordt met LHBTIQ+.
 • Rol gemeente: verbinden en aanjagen en faciliteren. De gemeente moet initiatieven van leerlingen, onderwijs en andere organisaties stimuleren en regelluw faciliteren.
 • Volwasseneducatie: denk ook hier aan voorlichting en acceptatie op het gebied van LHBTIQ+. Leg hierbij de focus op laaggeletterde volwassenen met een migratieachtergrond.

Actielijst Onderwijs & ontwikkeling

1. Ondersteun jongeren die LHBTIQ+ zichtbaar willen maken

Wie doet er mee?

 • Gemeente Venray
 • Coming Inn
 • Respect On
 • Onderwijs
 • Jongerenverenigingen

Initiatiefnemer: Coming Inn

2. Zet rolmodellen in / organiseer dialoog op scholen

Wie doet mee?

 • Coming Inn
 • Onderwijs
 • Synthese
 • Venray in Dialoog

Initiatiefnemer: Onderwijs

3. Benoem ambassadeurs op scholen (bijvoorbeeld Indifferent)

Wie doet er mee?

 • Coming Inn
 • Onderwijs

Initiatiefnemer: Coming Inn

4. Creëer een plek waar jongeren terecht kunnen met hun LHBTIQ+ vragen

Wie doet er mee?

 • Synthese
 • Coming Inn
 • Jongeren service punt

Initiatiefnemer: Synthese

5. Faciliteer de verbinding tussen school, wijk en ouders op LHBTIQ+ onderwerp

Wie doet er mee?

 • Gemeente Venray
 • Wijk- en dorpsraden
 • Onderwijs
 • Ouders
 • Coming Inn
 • Respect On
 • Synthese

Initiatiefnemer: Coming Inn (organisator) en Gemeente Venray (facilitator)