LHBTIQ+ gemeenschap: thema Onderwijs & ontwikkeling

Veel LHBTIQ+‘ers voelen zich nog steeds onveilig op school en ervaren weerstand en onbegrip vanuit leerlingen en docenten. Hoe creëer je een schoolcultuur waar leerlingen zichzelf kunnen zijn? Op deze pagina geven we antwoord op deze vraag.

Wat vinden we belangrijk?

 • Geef meer invulling aan en heb meer aandacht voor het thema LHBTIQ+ binnen het onderwijs. Leg hierbij ook de relatie met culturele opvattingen.
 • Zet ervaringsdeskundigen in: laat leerlingen tijdens lessen in aanraking komen met hun belevingswereld.
 • Houd het leuk: maak het onderwerp op een vrijblijvende en speelse manier bespreekbaar. Trek lering uit de positieve ervaringen van leerlingen bij het organiseren van aandacht voor LHBTIQ+.
 • Zorg voor een goede verbinding tussen onderwijs, sportverenigingen, wijkcentra en straatcoaches: iedereen moet dezelfde boodschap uitdragen wat betreft acceptatie, respect en tolerantie.
 • Betrek ouders: basis zit ook in wat kinderen van huis meekrijgen. Vooral het overgangsmoment naar de middelbare school is hierin vaak cruciaal.
 • Pak fysieke ruimten binnen scholen aan: bijvoorbeeld in de vorm van genderneutrale toiletten.
 • Uitdragen dat iedereen meetelt, ongeacht hun geaardheid: denk ook aan huisreglementen en regels van scholen. Het is belangrijk dat daarin rekening gehouden wordt met LHBTIQ+.
 • Rol gemeente: verbinden en aanjagen en faciliteren. De gemeente moet initiatieven van leerlingen, onderwijs en andere organisaties stimuleren en regelluw faciliteren.
 • Volwasseneducatie: denk ook hier aan voorlichting en acceptatie op het gebied van LHBTIQ+. Leg hierbij de focus op laaggeletterde volwassenen met een migratieachtergrond.

Actielijst Onderwijs & ontwikkeling

1. Ondersteun jongeren die LHBTIQ+ zichtbaar willen maken

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • COC Limburg Venray
 • Respect On
 • Onderwijs
 • Jongerenverenigingen

Initiatiefnemer: COC Limburg Venray

2. Zet rolmodellen in / organiseer dialoog op scholen

Wie doen mee?

 • COC Limburg Venray
 • Onderwijs
 • Synthese
 • Venray in Dialoog

Initiatiefnemer: Onderwijs

3. Benoem ambassadeurs op scholen (bijvoorbeeld Indifferent)

Wie doen mee?

 • COC Limburg Venray
 • Onderwijs

Initiatiefnemer: COC Limburg Venray

4. Creëer een plek waar jongeren terecht kunnen met hun LHBTIQ+ vragen

Wie doen mee?

 • Synthese
 • COC Limburg Venray
 • Jongeren service punt

Initiatiefnemer: Synthese

5. Faciliteer de verbinding tussen school, wijk en ouders op LHBTIQ+ onderwerp

Wie doen mee?

 • Gemeente Venray
 • Wijk- en dorpsraden
 • Onderwijs
 • Ouders
 • COC Limburg Venray
 • Respect On
 • Synthese

Initiatiefnemer: COC Limburg Venray (organisator) en Gemeente Venray (facilitator)