Woo-verzoek

Wilt u informatie opvragen over de gemeente? En is die informatie niet direct openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen informatie opvragen over het handelen van de gemeente.

Wat u moet weten

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. In het Woo-verzoek zet u zo goed mogelijk welke informatie u zoekt.

Regels

  • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
  • Uw verzoek moet gaan over:
    • een bestuurlijke kwestie;
    • beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor;
    • informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Soms weigert de gemeente een Woo-verzoek. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

U krijgt binnen vier weken een reactie van de gemeente. Soms is verlenging van de termijn nodig. De gemeente stuurt de informatie meestal digitaal op. Dat is gratis. Soms krijgt u een papieren kopie. Daarvoor betaalt u dan meestal. We laten u dat altijd vooraf weten.

Niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Openbare informatie

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. De gemeente maakt al veel informatie openbaar op de volgende pagina's:

Woo-verzoek indienen

Digitaal verzoek

U kunt digitaal met uw DigiD een Woo-verzoek indienen via ons online formulierexterne-link-icoon.

Schriftelijk verzoek

U kunt uw Woo-verzoek ook schriftelijk indienen. Deze kunt u sturen naar:

Gemeente Venray
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 500
5800 AM Venray