Besluiten van het college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week, meestal op maandag. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. Deze is niet openbaar. U ziet hieronder per vergadering de besluiten die het college heeft genomen en die openbaar zijn. Zoekt u oudere stukken? Die staan in het archief.