Besluiten van het college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke maandag. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. Deze is openbaar. U ziet hieronder per vergadering welke besluiten het college heeft genomen.

Zoekt u oudere stukken? Die staan in het archief.

Zoeken in het archief