Omgevingsplan bekijken

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Venray mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? De regels die voor een bepaald stuk grond gelden, staan in het omgevingsplan.

Omgevingsloket

Bekijk het omgevingsplan via het Omgevingsloket. Bij Regels op de kaartexterne-link-icoon ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.

Bestemmingsplannen voor 1 januari 2024

Er zijn voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 nog enkele bestemmingsplannen in procedure gebracht onder de oude Wet ruimtelijke ordening. Bekijk de bestemmingsplannen op de pagina ter inzage liggende stukken.

Deze bestemmingsplannen vindt u niet in het omgevingsloket of op Ruimtelijkeplannen.nl: