Raadsinformatiewebsite

Wilt u vergaderstukken van de gemeenteraad inzien? Of live een vergadering van de raad of commissies volgen of later terugkijken? Dat kan allemaal via de raadsinformatiewebsite

Naar de raadsinformatiewebsite

Op de raadsinformatiewebsite vindt u:

  • De vergaderingen en bijeenkomsten, waar en wanneer
  • Opnames van vergaderingen
  • Vergaderstukken en besluiten
  • Agenda’s en verslagen van vergaderingen
  • Raadsvoorstellen en –besluiten
  • Amendementen (wijzigingen van besluiten)
  • Moties (uitspraken van de raad en opdrachten aan het college)
  • De samenstelling van de raad
  • De regelementen van de raad en de commissies

U kunt alle vergaderstukken en besluiten ook bekijken in het gemeentehuis.