Raadsinformatiewebsite

Wilt u vergaderstukken van de gemeenteraad inzien? Of live een vergadering van de raad of commissies volgen of later terugkijken? Dat kan allemaal via de raadsinformatiewebsite.

Op de raadsinformatiewebsite vindt u:

  • de vergaderingen en bijeenkomsten, waar en wanneer
  • opnames van vergaderingen
  • vergaderstukken en besluiten
  • agenda’s en verslagen van vergaderingen
  • raadsvoorstellen en –besluiten
  • amendementen (wijzigingen van besluiten)
  • moties (uitspraken van de raad en opdrachten aan het college)
  • de samenstelling van de raad
  • de reglementen van de raad en de commissies

U kunt alle vergaderstukken en besluiten ook bekijken in het gemeentehuis.