Beleidsregels en verordeningen

De lokale wetten en beleidsregels van de gemeente Venray vindt u op overheid.nl. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), andere verordeningen en ook beschikkingen, aangevraagde en verleende vergunningen

Naar overheid.nl

Lokale wetten en regelgeving

  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Het college van B en W stelt beleidsregels vast.

Bekijk de lokale wet- en regelgeving per categorie