Omgevingsvergunning aanvragen

Wat u moet weten

  • Vaak heeft u bij een verbouwing te maken met zowel sloopwerkzaamheden, het kappen van bomen en/of ander gebruik van de ruimte. Met een omgevingsvergunning wordt dat allemaal in een keer geregeld
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag omgevingsvergunning met het oog op natuur, ruimte en veiligheid
  • Het kan voorkomen dat de gemeente u vraagt nadere stukken te overleggen of uw activiteiten te onderbouwen. Bijvoorbeeld op gebied van brandveiligheid of milieu-aspecten

Vooroverleg

Heeft u complexe plannen met meerdere activiteiten? Dan adviseren wij u eerst te overleggen met de gemeente. Doe dat voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. Door een vooroverleg bespaart u kosten. Ook voorkomt u verassingen in het vergunningstraject.

Vergunningsvrij of niet

Veel verbouwingen mag u uitvoeren zonder vergunning. Voor andere hebt u weer wel een vergunning nodig. U kunt dit zelf (laten) nagaan door een vergunningcheck te doen. Of kijk op Rijksoverheid.nl.

Slopen

Voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en/of het verwijderen van asbest uit uw pand heeft u géén omgevingsvergunning nodig. U kunt volstaan met het indienen van een sloopmelding via Omgevingsloket.nl.

Procedure

Bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn er 2 procedures:

  • De eenvoudige (de reguliere) procedure komt het meest voor. U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente een keer met 6 weken verlengen
  • De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en in sommige gevallen als de aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan. De beslistermijn is 6 maanden. Deze mag de gemeente met 6 weken verlengen

Aanvragen

  • U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket.nl
  • Na het besluit hebben belanghebbenden, zoals uw buren, nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te stellen
  • Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente ziet er op toe hoe u uw plan uitvoert. Doet u dat niet volgens de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stil leggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken

Kosten

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Hoeveel leges u betaalt, hangt onder andere af van de hoogte van uw bouwkosten, soort bouwactiviteit en/of soort procedure. Een overzicht van de legeskosten kunt u vinden in de gemeentelijke legesverordening. U vindt de bouwkosten door de toetsenbordfunctie Control F te gebruiken en te zoeken naar 'bouwkosten'.

Vooraf kan alleen een inschatting van de te verwachte kosten worden gegeven. U vindt de kosten op de verschillende pagina's onder omgevingsvergunningen op deze website. Zo krijgt u een indicatie van de totale kosten.

Bij een complete, digitaal ingediende en inhoudelijk correcte vergunningaanvraag geven wij 10% korting op de legeskosten.