Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u een boom kappen, slopen, uw bedrijf qua inrichting of opzet veranderen? Iets veranderen aan uw monument? Of uw pand anders gaan gebruiken dan waarvoor het was bedoeld? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dat kan online.

Wat u moet weten

  • Vaak heeft u bij een verbouwing te maken met sloopwerkzaamheden, het kappen van bomen en/of ander gebruik van de ruimte. Met een omgevingsvergunning wordt dat allemaal in één keer geregeld.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag omgevingsvergunning met het oog op natuur, ruimte en veiligheid.
  • Het kan voorkomen dat de gemeente u vraagt nadere stukken te overleggen of uw activiteiten te onderbouwen. Bijvoorbeeld op gebied van brandveiligheid of milieuaspecten.

Vooroverleg

Heeft u complexe plannen met meerdere activiteiten? Dan adviseren wij u eerst te overleggen met de gemeente. Doe dat voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. Door een vooroverleg bespaart u kosten. Ook voorkomt u verassingen in het vergunningstraject.

Vergunningvrij of niet

Veel verbouwingen mag u uitvoeren zonder vergunning. Voor andere hebt u weer wel een vergunning nodig. U kunt dit zelf (laten) nagaan door een vergunningcheck te doen. Of kijk op Rijksoverheid.nl.

Slopen

Voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en/of het verwijderen van asbest uit uw pand heeft u géén omgevingsvergunning nodig. U kunt volstaan met het indienen van een sloopmelding via Omgevingsloket.nl.

Procedure

Bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn er twee procedures:

  • De eenvoudige (de reguliere) procedure komt het meest voor. U krijgt de beslissing binnen acht weken. Deze termijn mag de gemeente een keer met zes weken verlengen.
  • De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en in sommige gevallen als de aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan. De beslistermijn is zes maanden. Deze mag de gemeente met zes weken verlengen.

Aanvragen

  • U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket.nl.
  • Na het besluit hebben belanghebbenden zoals uw buren, nog zes weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te stellen.
  • Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente ziet er op toe hoe u uw plan uitvoert. Doet u dat niet volgens de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.

Kosten

Voor het behandelen van een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Hoeveel leges u betaalt, hangt onder andere af van de hoogte van uw bouwkosten, soort bouwactiviteit en/of soort procedure. Een overzicht van de legeskosten kunt u vinden in de gemeentelijke legesverordening. U vindt de bouwkosten door de toetsenbordfunctie Control F te gebruiken en te zoeken naar 'bouwkosten'.

Vooraf kan alleen een inschatting van de te verwachte kosten worden gegeven. U vindt de kosten op de verschillende pagina's onder omgevingsvergunningen op deze website. Zo krijgt u een indicatie van de totale kosten.

Bij een complete, digitaal ingediende en inhoudelijk correcte vergunningaanvraag geven wij 10% korting op de legeskosten.