Omgevingsdialoog

Wanneer u een project wilt ontwikkelen, bijvoorbeeld een bouwplan of een nieuwe functie voor uw pand, komt er veel op u af. Helemaal wanneer een project niet past binnen de regels van het bestemmingsplan. Een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag is dan een omgevingsdialoog: een zorgvuldig overleg tussen initiatiefnemer en omgeving over het project. Om de initiatiefnemer en de omgeving zoveel mogelijk te helpen bij het aangaan van dit gesprek, zijn twee handreikingen opgesteld. Eén voor de initiatiefnemer en één voor de omwonenden.