Omgevingsvergunning

Heeft u (ver)bouw- of sloopplannen? Denk aan een carport, aanbouw, dakkapel, schuur, tuinhuis, het kappen van een boom of aanpassingen aan uw bedrijf? Doorloop onderstaande stappen om erachter te komen of u een omgevingsvergunning nodig heeft en hoe u deze aanvraagt.

Stap 1: Doe de vergunningencheck

Voor sommige (kleine) aanpassingen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Doe de vergunningencheck en controleer of u een vergunning nodig heeft.

Doe de vergunningencheck

 • Heeft u geen vergunning nodig? Dan kunt u starten met het uitvoeren van uw plannen.
 • Heeft u wel een vergunning nodig? Dan dient u een conceptverzoek in. In stap 2 leest u hoe u dit doet.
 • Komt u er niet uit? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Stap 2: Indienen conceptverzoek

Als uit de vergunningencheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan dient u een conceptverzoek in. Een conceptverzoek kost € 300. De kosten van het conceptverzoek worden verrekend met de kosten van de omgevingsvergunning als u hierna een omgevingsvergunning aanvraagt.

U kunt een conceptverzoek indienen als:

 • U nog geen uitgewerkt plan heeft maar wil laten controleren of uw ideeën realiseerbaar zijn.
 • U een concreet plan heeft en alle stukken die nodig zijn voor de omgevingsvergunning bij elkaar heeft. U kunt laten controleren of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is en of u de juiste informatie heeft ingevuld. Hiermee voorkomt u onnodige vertraging.

Conceptverzoek indienen

  Meesturen

  Heeft u nog geen uitgewerkt plan? Of voldoet uw idee nog niet aan de regels van het omgevingsplan? Dan voegt u tekeningen en plattegronden (op schaal) toe in het aanvraagformulier die uw idee duidelijk maken.

  Heeft u de plannen al uitgewerkt en de stukken voor uw aanvraag compleet? Voeg dan in het aanvraagformulier de stukken toe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Situatietekening (op schaal)
  • (Bestek)tekeningen (op schaal)
  • Detailtekeningen (op schaal)
  • Ruimtelijke onderbouwing met de noodzakelijke onderzoeken (indien sprake is van afwijken van het omgevingsplan)
  • Landschappelijke inpassing
  • Gegevens met betrekking tot parkeren 
  • Brandveiligheidsrapport
  • Bodemrapport
  • Akoestisch rapport
  • Aeriusberekening (stikstofberekening)

  Heeft u een adviseur? Deze kan u helpen bij welke stukken u aan moet leveren.

  Na het indienen van een conceptverzoek

  Na het indienen van een conceptverzoek krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. U krijgt een contactpersoon toegewezen die beoordeelt of uw plannen in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning.

  Stap 3: Aanvragen omgevingsvergunning

  Is uw conceptverzoek goedgekeurd? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Hoelang duurt het

  • Meestal weet u binnen 8 weken of uw aanvraag is goedgekeurd. Soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als nog niet alle documenten compleet zijn of onderzoeken nog niet zijn afgerond. Uw contactpersoon informeert u hierover.
  • Als u een Omgevingsvergunning heeft, kunnen belanghebbenden (zoals uw buren of bedrijven in uw directe omgeving) nog 6 weken bezwaar maken of in beroep gaan. Wilt u geen enkel risico lopen, dan is het verstandig dat u deze periode eerst afwacht.

  Goed om te weten

  • Informeer uw buren goed over uw plannen. Voor sommige aanvragen is dat zelfs verplicht. Lees er meer over op de pagina Omgevingsdialoog.
  • De gemeente controleert of u uw plannen volgens de verleende vergunning uitvoert. Wijkt u af van de vergunning? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld de bouw stilleggen. Of u zelfs een gebouw laten afbreken.

  Gaat u binnenkort bouwen?

  Sinds 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging. De Wet kwaliteitsborging zorgt ervoor dat gebouwen in Nederland veilig en goed gebouwd worden. Voor u gaat bouwen gaat u na of uw bouwwerk onder deze wet valt. Als dit het geval is, moet u een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. 
  De kwaliteitsborger kijkt mee in het plan, tijdens de bouw en bij de oplevering. Hij of zij controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten. 

  Aanvullende informatie over veel voorkomende activiteiten

  • Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom. Bijvoorbeeld als het gaat om een monumentale of waardevolle boom. 
  • Lees op de pagina Kappen of planten van bomen wanneer u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. En wat de regels zijn voor het kappen of planten van bomen zonder omgevingsvergunning.
  • Wilt u een in- of uitrit maken of veranderen bij uw bedrijf of huis? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Aanpassingen in de openbare ruimte moeten worden uitgevoerd door een aannemer waarmee de gemeente Venray afspraken maakt.
  • Lees in het Besluit nadere regels inritten Gemeente Venray  waar een in- of uitrit aan moet voldoen.

  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een monument wilt verbouwen, herstellen of aanpassen.

  Lees op de pagina Aanpassen monument over de regels van het aanpassen van een monument.

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit nodig. Sommige bedrijven zoals winkels, garages, cafés en tankstations kunnen volstaan met een melding.

  Lees er meer over op de pagina Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit.

  Bent u van plan om werkzaamheden zoals het renoveren, slopen of na-isoleren van een gebouw uit te voeren? Dan is het belangrijk dat u op tijd onderzoekt of er beschermde dieren en planten aanwezig zijn.

  Lees op de pagina Natuurbescherming meer over de regels voor beschermde dieren en planten.

  Kosten

  • Het indienen van een conceptverzoek kost € 300. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt nadat u een conceptverzoek heeft ingediend, worden de kosten van dit conceptverzoek verrekend met de kosten van een omgevingsvergunning.
  • De kosten van de omgevingsvergunning hangen af van de werkzaamheden. Uw contactpersoon informeert u hierover bij een conceptverzoek. Een overzicht van de legeskosten kunt u ook vinden in de gemeentelijke legesverordening.