Werkzaamheden uitvoeren

Sommige gebieden hebben een bijzonder landschap. Of zijn van waarde omdat er een historische stadskern is of gebouwen staan van opvallende architectuur. Wilt u in een dergelijk gebied bijvoorbeeld een weg aanleggen of een boom planten? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Wat u moet weten

Het gaat om werk in de openbare ruimte. Zoals:

  • Het aanleggen van een weg
  • Het graven of dempen van een sloot
  • Het planten van een boom

Voorwaarden

  • De werkzaamheden passen in het bestemmingsplan
  • Het gaat niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht

Aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online.

Voeg de volgende informatie toe:

  • Een plattegrond met maatvoeringen
  • Een schets van de omgeving
  • Een beschrijving van de werkzaamheden
  • Een beschrijving van de bijzonderheden zoals mogelijke vervuiling of overlast voor omwonenden

De gemeente reageert binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

De omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden kost € 189,30.