Werkzaamheden uitvoeren

Sommige gebieden hebben een bijzonder landschap. Of zijn van waarde omdat er een historische stadskern is of gebouwen staan van opvallende architectuur. Wilt u in een dergelijk gebied bijvoorbeeld een weg aanleggen of een boom planten? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Wat u moet weten

Het gaat om werk in de openbare ruimte. Zoals:

  • het aanleggen van een weg;
  • het graven of dempen van een sloot;
  • het planten van een boom.

Voorwaarden

  • De werkzaamheden passen in het bestemmingsplan.
  • Het gaat niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online.

Voeg de volgende informatie toe:

  • een plattegrond met maatvoeringen;
  • een schets van de omgeving;
  • een beschrijving van de werkzaamheden;
  • een beschrijving van de bijzonderheden zoals mogelijke vervuiling of overlast voor omwonenden.

De gemeente reageert binnen acht weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.

Kosten

De omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden kost € 189,30.