Watervergunning

Vraag een watervergunning aan wanneer u grondwater wilt onttrekken aan de grond. Of wanneer u wilt lozen op een watergang of oppervlaktewater.

Wat u moet weten

Wilt u grondwater onttrekken aan de grond? Of wilt u lozen op een watergang of oppervlaktewater? U heeft dan een watervergunning nodig.

Aanvragen

U vraagt de watervergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Hier kunt u ook een vergunningcheck doen. Daarmee wordt duidelijk welke vergunning u precies nodig heeft.

Neem voor de juiste aanvraag van de watervergunning contact op met de gemeente of het waterschap.

Contact

Waterschap Limburg
088 – 88 90 100
info@waterschaplimburg.nl
www.waterschaplimburg.nl