Warmtetransitie

Uiterlijk in 2050 wil de Rijksoverheid dat er geen aardgas meer wordt gebruikt om woningen te verwarmen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om naar dit doel toe te werken, sámen met huiseigenaren, woningcorporaties, huurders, de netbeheerder, bedrijven en andere partners.

Waarom?

Om aan internationale afspraken te voldoen, heeft Nederland besloten dat alle woningen binnen zo’n dertig jaar aardgasvrij moeten zijn. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof. Dat wil twee dingen zeggen:

  1. Het is een eindige grondstof: op is op.
  2. Bij het gebruik van aardgas om energie op te wekken komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom willen we aardgas vervangen door een duurzaam alternatief. Een alternatief is duurzaam als het hernieuwbaar is. Denk aan windenergie: door energie uit windkracht te halen, gaat er geen grondstof verloren. De wind blijft net zo hard waaien. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zonne-energie en aardwarmte.

Energiesysteem van de toekomst

Aardgas vervangen door een gelijkwaardig alternatief is nog niet zo makkelijk. Het meest vergelijkbaar met aardgas zou waterstof of groengas zijn. Groengas, dat wordt gemaakt van bijvoorbeeld gft-afval of mest, is erg schaars. En om waterstof duurzaam op te wekken (groene waterstof) is veel energie nodig: tot wel vijf keer zo veel als voor de elektrische warmtepomp. Bovendien zijn er andere sectoren zoals de zware industrie en luchtvaart, die geen andere optie voor duurzame energie hebben dan waterstof of groengas. Zij zullen dus ‘voorrang’ gaan krijgen. Daarom is het niet realistisch dat groengas of waterstof ooit één-op-één aardgas zal vervangen om woningen te verwarmen.

De overheid heeft daarom twee soorten oplossingen bestempeld als duurzaam én grootschalig toepasbaar. Aan de ene kant is er het warmtenet. Hier worden nieuwe leidingen voor aangelegd die warm water rondpompen dat centraal wordt verwarmd. Niet meer in je eigen woning dus. Er zijn verschillende bronnen die een warmtenet kunnen verwarmen, denk aan een centrale warmtepomp, aardwarmte, aquathermie (warmte uit water) en restwarmte van fabrieken. Het grote probleem is dat de leidingen erg duur zijn. Een warmtenet is dus alleen zinvol als er veel woningen op een kleine oppervlakte staan, zoals in steden. In Sittard, Venlo en Rotterdam liggen bijvoorbeeld warmtenetten.

Aan de andere kant is er de warmtepomp. Qua techniek lijkt dit een beetje op een airco. Het haalt warmte uit de lucht of uit de bodem en gebruikt elektriciteit om dit op voldoende temperatuur te krijgen om de woning te verwarmen. Hiervoor moet je huis wel écht goed geïsoleerd zijn. Als dat niet zo is, kun je een hybride warmtepomp gebruiken: in die situatie kun je gebruik maken van aardgas, groengas of waterstof om bij te verwarmen. Isoleren is dan nog steeds verstandig maar minder noodzakelijk. Een hybride warmtepomp is ook vaak rendabel in aanschaf, zeker met de huidige stijgende gasprijzen.

Aardgasvrij in Venray

De Transitievisie Warmte is definitief en bevat de besluiten en keuzes die wij als gemeente genomen hebben. De zojuist genoemde warmtepompen spelen hier een grote rol in. Vanaf 2022 gaan we aan de slag met isoleren, besparen en elektrisch verwarmen via het Uitvoeringsprogramma Warmte en Besparen. Dat zal op vrijwillige basis zijn, niemand wordt verplicht. We gaan op zoek naar koppelkansen en rendabele investeringen waar iedereen blij van wordt. Zo reduceren we de aardgasvraag en beperken we de kosten. Wilt u aan de slag? Dan helpen we daar graag mee!

Informatie en vervolgstappen

We helpen alle inwoners van de gemeente naar een duurzame en aardgasvrije toekomst toe. Hieronder staan een paar handige links waar iedereen mee aan de slag kan. Er lopen al wat initiatieven in Venray waar we mee door blijven gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Groene Strijders die voorop lopen in de opgave om onze gemeente te verduurzamen. Mocht u nog vragen of advies nodig hebben, neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloketexterne-link-icoon.

Energie besparen

Duurzaam Bouwloket Venray

Gemeente Venray heeft sinds 2022 een overeenkomst met Duurzaam Bouwloket, waar u met al uw verduurzamingsvragen terecht kunt. Op de websiteexterne-link-icoon vindt u meer informatie en een telefoonnummer van een hulplijn waar experts u helpen met vragen over uw woning.

Subsidies en leningen

Lees meer over subsidies en leningen voor verduurzaming van uw woning.

Overig

Heeft u meerdere panden en wilt u hulp van de gemeente bij verduurzamen? Bijvoorbeeld als VvE of vastgoedbezitter. Neem dan contact op met onze adviseur energie en duurzaamheid Dennis op het Veld. Hij is bereikbaar via dennis.op.het.veld@venray.nl of via 06 - 41 77 74 15.

Woningadvies op maat

U kunt een specifiek digitaal stappenplan voor uw woning maken via de woningplanner externe-link-icoonvan het Duurzaam Bouwloket.

Webinar warmtetechnieken

Kijk onze webinar terugexterne-link-icoon, uitgezonden op 22 juni 2021.

Transitievisie warmte