Venray Vergroent

Klimaatverandering, luchtkwaliteit, stikstof, plastic soep, stijging van de zeespiegel, hevige buien en langdurige droogte, afnemende biodiversiteit: deze onderwerpen zijn aan de orde van de dag. Als gemeente hebben wij flinke ambities om met deze thema’s aan de slag te gaan. Dit doen wij onder de noemer Venray Vergroent. Venray Vergroent kent drie deelprojecten: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.