Principeverzoek

Heeft u bouwplannen, maar voldoen deze niet aan de regels van het bestemmingsplan? Dien dan een principeverzoek in om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen.

Wat u moet weten

Het principeverzoek kunt u indienen voor de volgende plannen:

  • u gaat (ver)bouwen
  • u wilt het gebruik van grond of gebouwen wijzigen
  • u wilt de bedrijfssituatie wijzigen
  • u heeft plannen voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen

U kunt de bestemmingsplannen bekijken.

Aanvragen

Vul het online formulier in.

U krijgt meestal binnen acht weken een reactie. Hierin staat of de gemeente medewerking verleent en welke randvoorwaarden daaraan vastzitten. Bijvoorbeeld of u een omgevingsvergunning aan moet vragen, of dat een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan nodig is. U kunt tegen de reactie geen bezwaar maken.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek gelden twee tarieven:

  1. Gaat uw plan over (woning-)uitbreidingen, bouwwerken, gebruiksvormen gelegen in de kern van Venray of één van de kerkdorpen? De kosten zijn € 170,30. De adviseur kan uw verzoek in deze gevallen zelfstandig afhandelen.
  2. Gaat uw plan over meer complexe (of bedrijfsmatige, of projectmatige) uitbreidingen, bouwwerken, gebruiksvormen in het buitengebied of op bedrijventerreinen? De kosten zijn € 284. Het is hier nodig om advies te vragen aan meerdere ambtelijke disciplines waardoor de beoordeling en het onderzoek van uw principeverzoek meer tijd kosten.

Nadat uw principeverzoek in behandeling is genomen, hoort u welk tarief van toepassing is.

Aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u weten of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is? U kunt uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Dit doet u met het vooroverleg.