Onroerende zaakbelasting

Heeft u een eigen woning? Bezit of gebruikt u een bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente Venray. Hoeveel dat is, hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het ozb-tarief dat de gemeente heeft bepaald.

Wat u moet weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.
  • De door de gemeente bepaalde waarde heet 'WOZ-beschikking' en die vindt u terug op uw aanslagformulier ozb.
  • De gemeente berekent met het lokale ozb-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor.
  • De hoogte van de aanslag ozb is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het ozb-tarief.
  • Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

De aanslag

  • U krijgt jaarlijks voor 31 januari de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan zit in deze gecombineerde aanslag ook de ozb-aanslag.
  • U betaalt in 9 maandelijkse termijnen als u gebruik maakt van automatische incasso
  • U betaalt in 1 of 2 termijnen als u zelf de betalingen doet.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet of alleen met moeite betalen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking? Of hebt u onterecht een ozb-aanslag gehad? U kunt dan bezwaar indienen.

Kosten

 
Soort woning Soort belasting Percentage ozb 2019
Woningen Eigenarenbelasting € 0,1479 %
Niet-woningen Eigenarenbelasting € 0,3132 %
Niet-woningen Gebruikersbelasting € 0,2510 %

Hoe wordt het ozb-bedrag in 2019 berekend?

Hieronder vindt u enkele rekenvoorbeelden.

Rekenvoorbeeld 1 voor een woning

Bij een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 bedraagt de onroerendezaakbelasting € 295,80.
Want: € 200.000 x 0,1479 % = € 295,80. Bij een woning wordt geen gebruikersbelasting geheven.

Rekenvoorbeeld 2 voor een niet-woning

Bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 350.000 is de eigenarenbelasting € 350.000 x 0,3132 % = € 1.096,20.
De gebruikersbelasting bedraagt € 350.000 x 0,2510 % = € 878,50. De totale kosten voor een eigenaar die ook gebruiker is, zijn dan € 1.096,20 + € 878,50 = € 1.974,70.