Omgevingsvergunningen

Iets veranderen aan uw woning of nieuw bouwen met gevolgen voor uw omgeving? Raadpleeg dan ook eens de handreiking omgevingsdialoog.

De Omgevingswet gaat in op 1  januari 2024. Lees meer over de invoering en de gevolgen hiervan die al vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn.