Omgevingsvergunning vooroverleg

Moet u een omgevingsvergunning aanvragen, maar wilt u uw bouwplan eerst laten toetsen? Bijvoorbeeld om te weten of uw aanvraag compleet is. En of uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Dit doet u in een vooroverleg. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden.

Wat u moet weten

Tijdens het vooroverleg kijken we aan de hand van bijvoorbeeld een schetsplan, een ruimtelijke onderbouwing of brandveiligheidsrapport of de vergunningsaanvraag haalbaar is. Dit doet u als u een complex plan heeft met verschillende onderdelen zoals welstand, brandveiligheid, archeologie en milieu.

Let op: Heeft u bouwplannen, maar voldoen deze niet (direct) aan de regels van het bestemmingplan? Dien dan een principeverzoek in om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen.

Door vooroverleg kunt u kosten besparen en voorkomt u misschien onplezierige verrassingen in het vergunningstraject. Ook kan de gemeente de vergunning sneller verlenen.

Kleine bouwplannen

U kunt een vooroverleg aanvragen wanneer u er al zeker van bent dat u voor uw bouwplannen een omgevingsvergunning moet aanvragen. Doet u een kleine aanpassing aan uw huis en weet u niet of u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen? Dan vindt u meer informatie op de pagina Verbouwen of een kleine aanpassing.

Kosten

  • Het vooroverleg kost € 115,20.
  • Vraagt u na het vooroverleg een omgevingsvergunning aan? Dan verrekenen we de kosten van het vooroverleg met de kosten van de omgevingsvergunning.
  • Bij een complete, digitaal ingediende en inhoudelijk correcte vergunningaanvraag geven wij 10% korting op de legeskosten.