Klimaatadaptatie

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Veranderingen in ons klimaat kunnen een wezenlijk effect hebben op onze huidige samenleving. Met de verandering van het klimaat verandert onder andere ons weerbeeld. Korte hevige zomerse buien kunnen zorgen voor wateroverlast en schade aan gebouwen en gewassen. Om negatieve effecten als gevolg van de veranderingen in het klimaat tegen te gaan kunnen we ons aanpassen aan de veranderingen in het klimaat. Als inwoner kunt u ook actie ondernemen door bijvoorbeeld uw regenpijp af te koppelen van het riool en het hemelwater te laten infiltreren in de grond van uw tuin. U kunt hiervoor subsidie aanvragen.

Operatie Steenbreek

Steen eruit, plant erin! Samen met inwoners gaan we de verstening van Venray tegen. Dit doen we door tuinen, pleinen en straten groener te maken. We vervangen stenen door planten. Dit heeft een aantal voordelen:

  • De grond neemt regenwater op en er is minder wateroverlast.
  • Er is meer plek voor bijen, vogels en vlinders.
  • Bomen geven verkoeling op hete dagen, terwijl stenen de warmte vasthouden.
  • Er komt minder fijnstof in de lucht. Dat betekent dat de lucht minder vuil is.

Handige links