Operatie Steenbreek

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. En in een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding (meer stenen) negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Tijd voor actie.

Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

Laten wij samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.

Dingen die u zelf kunt doen:

  • vang regenwater op;
  • haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin;
  • ga moestuinieren;
  • kies makkelijke planten;
  • trek dieren naar uw tuin;
  • maak uw dak groen.

Kijk voor meer informatie op: www.operatiesteenbreek.nlexterne-link-icoon.