Klimaatadaptatie in Venray

Dat het klimaat aan het veranderen is, is wel duidelijk. We krijgen steeds meer te maken met extreme situaties. Denk aan hittestress, wateroverlast of juist periodes van langdurige droogte. Wat kunnen wij als gemeente Venray hieraan doen? In onderstaande video leggen we het uit.

Venray Klimaatadaptatie

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Omgeving Venray aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering

De gemeente Venray werkt aan concrete maatregelen om de omgeving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Door de omgeving te vergroenen, hemelwater op te slaan in plaats van af te voeren en door ruimte te geven aan de Maas en onze beken. Daarmee willen we bovendien meteen onze biodiversiteit versterken en bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

Vergroening van schoolpleinen

Samen met de Groeneblauwe revolutie schoolpleinen en de basisscholen gaat de gemeente Venray de schoolpleinen vergroenen. Deze bestaan meestal uit een groot plein met tegels en weinig planten. Hierdoor kan het in de zomer erg warm worden op het plein en in de school en het regenwater kan er niet de grond intrekken. Daarnaast nodigt zo’n plein niet uit om te spelen. Door heel veel tegels te vervangen door planten worden het klimaat bij de school én de speelomgeving prettiger. De planten zorgen voor verkoeling en schaduw, waardoor het veel minder heet wordt in de zomer. Regenwater kan veel makkelijker in de grond trekken. Op een groenblauw schoolplein kunnen kinderen volop spelen en ontdekken. Er ontstaat ook veel ruimte voor de natuur. De bloemen trekken vlinders aan en de planten bieden gevoeg voedsel en woonruimte voor vogels en andere kleine dieren. Een groenblauw schoolplein helpt de kinderen weer in contact te komen met de natuur en stimuleert de mentale en fysieke gezondheid.

Vragen of een goed idee?

De gemeente Venray heeft nog niet alle antwoorden. De komende jaren willen we graag samen met organisaties en inwoners werken aan de vergroening van Venray. Heeft u vragen of een goed idee? Deel dit met ons via vergroent@venray.nl.