Subsidie klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering zijn voor iedereen merkbaar. Wateroverlast, hittestress en afnemende biodiversiteit leiden tot schade en hinder. Wat de precieze gevolgen gaan zijn van deze klimaatverandering is niet zeker. Wat wel zeker is, is dat niets doen geen optie is. Ook in de gemeente Venray gaan we aan de slag om de gevolgen onder controle te krijgen en onze gemeente hieraan aan te passen. Draagt u een steentje bij aan het klimaatbestendig maken van onze gemeente?

Wat u moet weten

Wie kan de subsidie aanvragen?

Particulieren die een woning bezitten binnen de bebouwde kommen van de gemeente Venray. Mocht u in een huurwoning wonen dan kunt u de subsidie alleen aanvragen wanneer u een schriftelijke toestemming (met akkoord van de kaveleigenaar) kunt overhandigen.

Voor welke maatregelen krijgt u subsidie?

 • Aanleg van dakgroen met een waterberging tot 30 m2. Met een oppervlak van minimaal 6 m2 aaneengesloten groen
 • Aanleg van dakgroen met een waterberging hoger dan 30 m2. Met een oppervlak van minimaal 6 m2 aaneengesloten groen
 • Aanleg van grondgebonden groene gevel. Met een oppervlak van minimaal 6 m2 aaneengesloten groen
 • Aanleg van een niet-grondgebonden groene gevel. Met een oppervlak van minimaal 6 m2 aaneengesloten groen
 • Ontstenen van een tuin met een minimum van 6 m2 verwijdering van steen en vervanging door een groenvoorziening
 • Ontstenen van een tuin met een minimum van 12 m2 vervanging van steen door half verharding
 • Aanleg van waterberging vanaf 100 liter

Let op: U kunt alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn. 

Hoeveel subsidie krijgt u?

U kunt de subsidie aanvragen voor maximaal 50% van de offerte voor het uitvoeren van de bovenstaande maatregelen. Per kadastraal perceel kunt u maximaal €1000 subsidie ontvangen.

Vergoedingen
MaatregelSubsidie
Groendak met een waterbergende capaciteit tot 30 liter/m250% tot max. € 25 per m2
Groendak met een waterbergende capaciteit  vanaf 30 liter/m250% tot max. € 40 per m2
Grond gebonden groene gevel50% tot max. € 25 per m2
Niet-grondgebonden groene gevel50% tot max. € 40 per m2
Ontstenen en volledig vervangen door groen€ 10 per m2
Ontstenen en vervangen voor half verharding (minimaal 40% van de ondergrond blijft vrij)€ 5 per m2
Aanleg van waterberging vanaf 100 literEenmalig € 50

Rekenvoorbeeld

Een inwoner van de gemeente Venray haalt 25m2 tegels uit de tuin. Deze ruimte wordt gebruikt om bloemen en planten neer te zetten. Daarnaast wordt de regenpijp aangesloten op een regenton van 150 liter om de nieuwe bloemen en planten van water te voorzien. Op de site van het lokale tuincentrum staat dat de regenton €90 kost.

 • 25m2 ontstenen en volledig vervangen voor groen komt op een bedrag van €250.
 • Waterberging vanaf 100 liter €50.

Opgeteld krijgt de inwoner een subsidie van €300.

Een inwoner van de gemeente Venray wil een groendak met een waterberging van 32 liter per m2 aanleggen op het platte dak van zijn aanbouw. Dit dak is 15m2. Daarbij komt er een grondgebonden groene gevel van 6m.

 • Op de offerte voor het groendak staat een bedrag van 90 euro per m2. 50% van €90 is €45. Dit is meer dan de vergoeding van €40. De inwoner krijgt voor het dak een vergoeding van 15 x €40 = €600.
 • De geveltuin voldoet aan de minimum lengte van 6 meter. De inwoner krijgt dus 6 x 25 = € 150.

Opgeteld krijgt de inwoner een subsidie van € 750.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Subsidieregeling Klimaatadaptatie Venrayexterne-link-icoon

Voorwaarden voor het aanleggen van een geveltuin

Als u een geveltuin aanlegt, moet u zich houden aan de volgende voorwaarden:

 • De stoep moet minimaal 1.20 meter breed blijven (4 hele stoeptegels).
 • De geveltuin mag maximaal 1 stoeptegel breed zijn. 
 • In winkelstraten zijn geen geveltuinen toegestaan.
 • U mag niet dieper graven dan 30 cm.
 • Schade aan kabels en leidingen zijn voor rekening van de huiseigenaar.
 • Werkzaamheden gaan altijd voor. De gemeente probeert de tuin te laten zitten maar mocht dit echt niet mogelijk zijn wordt deze verwijderd. 
 • Bomen, giftige planten, planten met stekels/doorns en diep wortelende planten zijn niet toegestaan. 
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de geveltuin. Water geven, snoeien, zwerfafval verwijderen, etc.

Als de geveltuin overlast geeft of niet voldoet aan de voorwaarden kan de gemeente deze verwijderen.

Aanvragen

De subsidie vraagt u online met uw DigiD aan. Op het formulier vult u in (en voegt u toe):

 • uw gegevens
 • een offerte voor de maatregelen die u uitvoert
 • een foto van de situatie vóór de uitvoering van de maatregelen waar u de subsidie voor aanvraagt

Verantwoording

Na het uitvoeren van de maatregelen stuurt u binnen 8 weken een foto van de nieuwe situatie met de uitgevoerde maatregelen naar vergroent@venray.nl.