Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat vermoedelijk in op 1 januari 2024. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten en regels over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet heeft, vóórdat de wet ingaat, al gevolgen voor de afhandeling van ruimtelijke procedures, zoals bestemmingsplannen.

Indienen verzoek

Het proces om een bestemmingsplan te wijzigen, duurt gemiddeld zes maanden. De gemeente heeft bepaald dat initiatieven die minimaal zes maanden vóór het ingaan van de Omgevingswet zijn ingediend, afgehandeld worden onder de huidige regelgeving. Komt er een verzoek binnen zes maanden voordat de Omgevingswet geldt, dan moet het plan al voldoen aan de nieuwe eisen van de Omgevingswet. Een definitief besluit valt dan namelijk op het moment dat de Omgevingswet geldt. Er zijn mogelijk nog alternatieve procedures. Dit hangt af van het initiatief.

Duidelijkheid via een startgesprek

Heeft u een plan of initiatief waarvoor mogelijk een wijziging van bestemmingsplan nodig is? Maak dan een afspraak voor een startgesprek met een van onze adviseurs. Samen bekijken we wat voor uw plan de beste aanpak of procedure is.