Invoering Omgevingswet

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten en regels over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De invoering van de Omgevingswet heeft al vanaf 1 januari 2022 gevolgen voor de afhandeling van ruimtelijke procedures, zoals bestemmingsplannen.

Wijziging bestemmingsplan

Voor sommige plannen is een wijziging nodig van een bestemmingsplan. Als een (gewijzigd) bestemmingsplan vóór 1 juli 2022 ter inzage is gelegd, valt deze nog onder de huidige wet- en regelgeving. Gebeurt dit ná 1 juli 2022, dan geldt de nieuwe Omgevingswet. Het proces om een bestemmingsplan te wijzigen, duurt gemiddeld zes maanden. 1 Januari 2022 is daarom een belangrijke datum. 

Verzoeken vóór of na 1 januari 2022

Als u vóór 1 januari 2022 een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan indient, vindt afhandeling plaats onder de huidige regelgeving. Dient u een verzoek in ná 1 januari 2022? Dan moet uw plan al voldoen aan de nieuwe eisen van de Omgevingswet. Een definitief besluit valt namelijk op het moment dat de Omgevingswet geldt. Er zijn mogelijk nog alternatieve procedures. Dit hangt af van het initiatief.

Duidelijkheid via een startgesprek

Heeft u een plan of initiatief waarvoor mogelijk een wijziging van bestemmingsplan nodig is? Maak dan een afspraak voor een startgesprek met een van onze adviseurs. Samen bekijken we wat voor uw plan de beste aanpak of procedure is.