Landelijk gebied

We willen het mooie buitengebied van Venray koesteren, er goed voor zorgen en het goed achterlaten voor volgende generaties. Tegelijkertijd hebben we te maken met grote opgaven (zoals de natuur-, klimaat- en wateropgave, de energietransitie, de eiwittransitie, de woningbouwopgave) en steeds weer nieuwe plannen en ontwikkelingen. We willen dat ons buitengebied over dertig jaar nog steeds een groene, gezonde omgeving is waar ruimte is om te wonen, ondernemen en recreëren. We zullen dus samen de juiste keuzes moeten maken die passen bij het buitengebied van onze toekomst.

Ambities

Hierbij hebben wij als gemeente drie hoofdambities:

Een gezonde leefomgeving

De lucht die we inademen, de bodem waarop we wonen en werken en het water horen veilig en gezond te zijn. Oók in het buitengebied. We koersen daarom op het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bodemkwaliteit en het reduceren van emissies. En we willen ook stappen zetten in het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van de landbouw en de bedrijven in het landelijk gebied. Innovatie en het sluiten van kringlopen is daarbij essentieel.

Groen en toekomstbestendig wonen

Op het gebied van wonen willen we experimenteren met innovatieve, sociaal maatschappelijke, levensloopbestendige en duurzame woningen in het buitengebied. Ook is er aandacht voor een vitale gemeenschap, waarin het buitengebied voldoende te bieden moet hebben om te werken, te bewegen en te recreëren.

Beschermen van de natuur en biodiversiteit

Meer dan voorheen leggen we de nadruk op het beschermen van de natuur. We willen veelzijdige landschappen creëren, de biodiversiteit vergroten en de bodem- en waterkwaliteit verbeteren.

Gedurende het hele traject overleggen we met inwoners, ondernemers en stakeholders in het landelijk gebied, experts en ook de gemeenteraad. Uiteindelijk moeten we allemaal meebewegen in deze ontwikkelingen. We geven vooral sámen kleur aan ons landelijk gebied.

Ontwikkelingen in het landelijk gebied van Venray

Vanaf 2021 is gemeente Venray bezig de ontwikkelingen in het landelijk gebied beter op elkaar af te stemmen. Als we alle uitdagingen los van elkaar oppakken, dan is Nederland veel te klein om alles te realiseren. We zijn dus genoodzaakt om slim en integraal te denken en diverse thema’s gezamenlijk op te pakken. De opgaven voor een aantal thema’s zijn zo groot dat het rijk en de provincie hierin het voortouw neemt en de gemeente volgend is.

Op de hoogte blijven

Sinds december 2022 versturen we een aantal keer per jaar een nieuwsbrief over het landelijk gebied. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich hiervoor aanmelden via Nieuwsbrief over het landelijk gebied van Venrayexterne-link-icoon.

Grenzeloos Meten

Binnen het project Grenzeloos Meten werken we samen om meer inzicht te krijgen in het meten van de luchtkwaliteit. Samen met inwoners en partners zetten we de eerste stappen naar één regionaal dekkend meetnetwerk voor het meten van fijnstof. Daarnaast wordt gevraagd naar de beleving van inwoners en wordt geëxperimenteerd met het meten van geurstoffen.

Samenwerking

De samenwerking bestaat uit de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray en de Provincie Limburg. De samenwerkende partners zijn RUD-Zuid Limburg, RIVM, Louis Bolk Instituut, Fontys, Connecting Agri & Food en WUR.

Meer informatie

Meer informatie over het project Grenzeloos Meten is te lezen op de projectpagina van gemeente Peel en Maasexterne-link-icoon

Heeft u een vraag aan ons over de ontwikkelingen in het landelijk gebied? Stuur dan een e-mail naar landelijkgebied@venray.nl.