Omgevingsprogramma Wonen

In onze gemeente is een toenemend tekort aan huur- en koopwoningen, in alle typen en prijsklassen. Met het Omgevingsprogramma Wonen wil de gemeente meer regie pakken bij woningbouwprojecten en werken aan versnelling, verandering en verduurzaming.

De juiste woning op de juiste plek

Het is de ambitie van de gemeente om meer aan te sluiten bij de behoeften van inwoners. Daarom betrekt de gemeente ook de dorps- en de wijkraden onder het motto: de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep. Zo zorgen we dat de juiste woningen gebouwd zijn.

Bekijk een samenvatting van het Omgevingsprogramma Wonen

Doelgroepen

Bij elke doelgroep is sprake van een tekort. Er zijn te weinig betaalbare woningen (huur en koop) voor specifiek jongeren en starters. Ook is er veel vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten die werken in onze regio. Ook voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning en mensen die om verschillende redenen dringend op zoek zijn naar woonruimte, is het woonprobleem groot.

Meer weten?

Wilt u ons helpen om die woningbouwopgave aan te pakken? Bent u ontwikkelaar, initiatiefnemer of op een andere manier betrokken bij het thema wonen in Venray? En wilt u meer informatie over het Omgevingsprogramma, over het uitvoeringsprogramma of bent u op zoek naar documenten, beleid of andere informatie? Neem dan contact op via ons online formulier: