Collegebesluiten 26 maart 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Volmacht en machtiging gemeente Horst aan de Maas t.b.v. gezamenlijke aanbesteding zaaksysteem

4. Toestemming vragen aan de raad voor het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regelingen

14. Beantwoording aanvullende artikel 38-vragen over rapport Ontgrondingenwet

18. Vaststellen regeling “Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2024”