Collegebesluiten 19 december 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Raadsvoorstel vaststellen subsidieplafonds en intrekken subsidieverordeningen

6. Aanpassen van het bevoegdhedenregister i.v.m. de inwerkingtreding van de Omgevingswet

8. Raadsvoorstel aanpassing subsidieverordening investeringsagenda regio Noord-Limburg

13. Subsidievaststelling 2022 en verlening subsidie 2024 t/m 2026 MEE De Meent Groep

18. Regioplan en Samenwerkingsovereenkomst Integraal Zorg Akkoord (IZA) Noord- en Midden-Limburg

19. (Door-) ontwikkeling aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties Noord- en Midden-Limburg 2024

26. Voortzetten samenwerking Toezicht Rechtmatigheid (Wmo en Jeugdwet) en Toezicht Kwaliteit (Wmo) in Noord-Limburg

30. Ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Droesenweg Heide’ (NL.IMRO.0984.BP23014-on01)

32. Beantwoording art. 38 vervolgvragen van de fracties van GroenLinks, PvdA en SP over de voormalige stortplaats Venrays Broek

34. Ontwerpbestemmingsplan “Zonnedauw 18 te Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP23003-on01)”

36. Ontwerpbestemmingsplan ‘Rouwkuilenweg 11 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP21030-on01)’

39. Vaststelling bestemmingsplan ‘Haalakker 9 Oirlo (NL.IMRO.0984.BP22027-va01)