Collegebesluiten 16 april 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

10. Zienswijze Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning Vreba Holding I B.V.

12. Afwijking Regeling Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen in het kader van de EK wedstrijden

13. Bezwaarschrift inzake de verleende vergunning voor het realiseren van een appartementencomplex voor 14 appartementen aan Keizersveld 5 te Venray