Collegebesluiten 10 oktober 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Voortgangsrapportage Investeringsagenda en Regiodeal regio Noord Limburg

9. Raadsinformatiebrief afdoening motie projectplan MFC De Schól in Heide

14. Aanwijzen van de St. Michaëlkerk van Wanssum tot gemeentelijk monument

15. Beantwoording artikel 38-vragen en algemene vragen VENRAY Lokaal over het Oktoberfest