Brandveilig gebruik gebouwen

Neemt u een gebouw in gebruik en wonen of verblijven daar veel mensen? Dan moet het gebouw brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgesteld in het bouwbesluit 2012

Wat u moet weten

Om te laten zien dat uw gebouw brandveilig is doet u een gebruiksmelding bij de gemeente. Maar niet voor alle gebouwen is een gebruiksmelding voldoende. Onder meer basisscholen, hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven hebben een omgevingsvergunning nodig om aan te tonen dat het gebouw brandveilig is.

Gebruiksmelding

U doet een gebruiksmelding als:

  • In een gebouw meer dan 50 personen tegelijk verblijven
  • Er sprake is van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden (een gedeelte in een woning dat bestemd is voor afzonderlijke bewoning)
  • Aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 is voldaan op basis van een gelijkwaardige oplossing

Omgevingsvergunning

In de volgende gevallen vraagt u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan:

  • Als bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pensioen, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis
  • Als dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf
  • Als dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang

Aanvragen/melden

Gebruiksmelding

De gebruiksmelding of de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik doet u bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook een vergunningcheck doen. Hiermee controleert u of het nodig is om een vergunning aan te vragen of dat een melding volstaat.

Gebruiksmelding

Per gebouw doet u 1 melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan doet u opnieuw een gebruiksmelding. U doet de melding minimaal 4 weken voordat u gebruik maakt van het gebouw.

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. De gemeente reageert binnen 26 weken. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente de vergunning heeft gegeven.

Kosten

Voor de gebruiksmelding worden geen kosten in rekening gebracht. De kosten voor de omgevingsvergunning brandveilig gebruik gebouwen is afhankelijk van de gebruiksoppervlakte:

Kosten per gebruiksoppervlakte
Oppervlakte m2 Bedrag Verhoging per m2
0 t/m 100 m2 € 368,80 -
101 t/m 500 m2 € 368,80 € 1,20
501 t/m 2.000 m2 € 699,60 € 0,41
2.001 t/m 5.000 m2 € 1.422,50 € 0,11
5.001 t/m 50.000 m2 € 1.877,90 € 0,03
50.001 m2 en meer € 2.524,90 € 0,02