Bestemmingsplan afwijking

Wat u moet weten

Kijk of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. Hier vindt u ook de ontwerpbestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.

Aanvragen

Wilt u afwijken van het bestemmingsplan? U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket Online.

Het is verstandig om eerst vooroverleg met de gemeente te hebben. U weet dan voordat u de vergunning gaat aanvragen al of de gemeente kan en mag afwijken van het bestemmingsplan. En dus of uw aanvraag succesvol zal zijn of niet.

Bij uw verzoek om af te wijken voegt u de volgende informatie bij:

  • Een locatie waar het om gaat
  • Waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken
  • Wat u gaat bouwen, hoe groot het bouwwerk is en waar u het bouwwerk voor gebruikt

Kosten

De procedures voor binnenplanse en kleine buitenplanse afwijkingen kosten € 189,30.