Bestemmingsplan afwijking

Past uw bouwplan binnen het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningvrij bouwen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen. U vraagt dan eerst bij de gemeente of u voor het bouwplan mag afwijken van het bestemmingsplan.

Wat u moet weten

Kijk of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. Hier vindt u ook de ontwerpbestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.

Aanvragen

Wilt u afwijken van het bestemmingsplan? U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket Online.

Het is verstandig om eerst vooroverleg met de gemeente te hebben. U weet dan – voordat u de vergunning gaat aanvragen – al of de gemeente kan en mag afwijken van het bestemmingsplan. En dus of uw aanvraag succesvol zal zijn of niet.

Bij uw verzoek om af te wijken voegt u de volgende informatie bij:

  • een locatie waar het om gaat;
  • waarom de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken;
  • wat u gaat bouwen, hoe groot het bouwwerk is en waar u het bouwwerk voor gebruikt.

Kosten

De procedures voor binnenplanse en kleine buitenplanse afwijkingen kosten € 192.