Verkenning windpark

Een windpark in de gemeente Venray levert een bijdrage aan de verduurzaming van de omgeving en de bijbehorende voordelen voor omwonenden. Het heeft echter ook grote impact op de omgeving. Wij hebben onderzocht of een eigen windpark haalbaar en wenselijk is voor de inwoners van Gemeente Venray en direct omwonenden. De uitkomsten hiervan leest u op deze pagina.

Resultaten verkenning windpark Venray

In de afgelopen jaren is er op alle niveaus klimaatbeleid gemaakt, zoals het Parijs Akkoord, Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie. Ook de gemeenteraad van Venray heeft niet stil gezeten. Al in 2013 heeft de gemeenteraad een energiestrategie vastgesteld en in september 2019 het Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE). Met het vaststellen van KODE heeft de gemeenteraad aan het college van B&W de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar een mogelijk windpark.

In de verkenning zijn de mogelijkheden voor een windpark onderzocht op basis van de volgende vier elementen:

 • locaties
 • wat vinden inwoners en grondeigenaren
 • haalbaarheid
 • opbrengsten

Eindrapport verkenning Windpark Venray

De conclusie van de verkenning is dat veel inwoners bezwaren hebben tegen de komst van een windpark. Een windpark in zoekgebied 1 en eventueel zoekgebied 2 is vanuit de geldende wetgeving mogelijk, financieel haalbaar en kan een substantiële bijdrage leveren aan de productie van lokale energie. Echter, het besluit van grondeigenaren om geen medewerking te verlenen aan een windpark, maakt de ontwikkeling ervan vrijwel onmogelijk.

In onderstaand rapport worden de resultaten van de verkenning gepresenteerd:

pdf Eindrapport Verkenning Windpark gemeente Venray (PDF, 15.71 MB)

 

De gemeenteraad heeft op basis van de conclusies van het rapport vastgesteld dat er geen aanleiding is om verdere vervolgstappen te zetten in de ontwikkeling van een windpark op het grondgebied van Venray.

Bij de vaststelling van KODE-Venray werd besloten om dit beleidsdocument na 2 jaar te evalueren op basis van de opgedane ervaringen met de tender voor een zonneweide en de verkenning van een windpark. Deze evaluatie zou een goede aanleiding zijn om een brede dialoog te starten met de inwoners van Venray (jong en oud) over concrete acties op korte- en middellange termijn. Kortom, hoe kunnen en willen we onze ambities en doelstellingen behalen en hoe gaan we dit concreet realiseren? Door deze vragen samen met inwoners te beantwoorden werken we aan draagvlak voor de realisatie van de opgave van de energietransitie.

Inwoners en grondeigenaren

Inwoners en grondeigenaren konden zich (onder andere) laten horen via digitale bijeenkomsten, fysieke bijeenkomsten en een enquête. Bekijk de uitkomsten hiervan:

pdf Bevindingen enquête verkenning windpark (PDF, 577.85 KB)

pdf Presentatie informatieavonden (PDF, 1.6 MB)

Verslag fysieke bijeenkomsten Windpark Venray

Locaties

Het zoekgebied voor een mogelijk windpark in de gemeente Venray is beperkt. Door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis De Peel, het stroomgebied van de Maas en natuurgebieden is er slechts een smalle strook ten oosten van de A73 waar enkele locaties beschikbaar zijn voor een windpark. Deze strook begint ten zuiden van Geijsteren en reikt tot Oirlo en Castenray.

Er zijn 4 zoekgebieden onderzocht tijdens de verkenning:

 • Zoekgebied 1 ligt tussen Oostrum en Geijsteren
 • Zoekgebied 2 ligt ten zuiden van zoekgebied 1, aan de randen ligt een visvijver, een zandwinningsgebied en het recreatiegebied de Witte Vennen
 • Zoekgebied 3 ligt aan de Oirloseheide
 • Zoekgebied 4 ligt tussen Meerlo en Wanssum

In onderstaande afbeelding ziet u de vier zoekgebieden in het geel gearceerd:

Lees op de pagina Afwegingsproces locaties windpark waarom sommige locaties wel een zoekgebied zijn en anderen niet. Of bekijk de onderzochte zoekgebieden en de bijbehorende conclusies in het Eindrapport Verkenning Windpark gemeente Venray.

Veel gestelde vragen

Bekijk alle veel gestelde vragen op de pagina veel gestelde vragen over windenergie.

Contact

De verkenning is afgerond. Heeft u een vraag, een opmerking en-/of een zorg die u met ons wilt delen? U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande manieren:

 • Stuur een mail naar vergroent@venray.nl. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie.
 • Heeft u een (dringende) vraag of zorg? Stuur een Whatsapp bericht naar 06 51 55 51 01.
 • Volg ons op Facebook voor de laatste updates of neem contact op via Messenger.